Πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι αλλαγές στη ροή αίματος του αμφιβληστροειδούς θα μπορούσαν να εξηγήσουν γιατί ορισμένοι ασθενείς με ημικρανία έχουν οφθαλμικά συμπτώματα.

Τα ευρήματα θα μπορούσαν να αντιπροσωπεύουν δείκτη για ημικρανίες, ο οποίος μπορεί να παρατηρηθεί και να χρησιμοποιούν οι γιατροί για να βοηθήσουν την κλινική αντιμετώπιση της πάθησης.

Ενώ ασθενείς με ημικρανίες συχνά έχουν συμπτώματα όπως πόνο γύρω από το μάτι, ευαισθησία στο φως, τυφλά σημεία και θολή όραση, οι μηχανισμοί πίσω από αυτά δεν έχουν κατανοηθεί καλά.

Ερευνητές του UCLA Health χρησιμοποίησαν μη παρεμβατική τεχνική απεικόνισης –OCTA- για να οπτικοποιήσουν αλλαγές στα αγγεία του αμφιβληστροειδούς ασθενών με ημικρανία κατά τη διάρκεια και μεταξύ των κρίσεων ημικρανίας.

Οι απεικονιστικές εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν σε 37 ασθενείς με ημικρανία με συμπτώματα αύρας, 30 χωρίς αύρα και 20 υγιείς.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι η ροή αίματος μειώνεται στον αμφιβληστροειδή κατά τις ημικρανίες σε ασθενείς με ημικρανία με αύρα και χωρίς.

Όμως, ασθενείς με συμπτώματα αύρας φάνηκε να έχουν χαμηλότερη ροή αίματος σε ορισμένες πλευρές του αμφιβληστροειδούς σε σύγκριση με ασθενείς χωρίς συμπτώματα αύρας.

Όμως, ασθενείς με συμπτώματα αύρας φάνηκε να έχουν χαμηλότερη ροή αίματος σε ορισμένες περιοχές του αμφιβληστροειδούς σε σύγκριση με ασθενείς χωρίς αύρα.

Επιπλέον, ασύμμετρη ροή αίματος στον αμφιβληστροειδή επίσης συνδεόταν με την πλευρά του κεφαλιού που οι ασθενείς με ημικρανία είχαν πόνο.

Tα ευρήματα θα μπορούσαν να δείξουν γιατί ορισμένοι ασθενείς έχουν οφθαλμικά προβλήματα και ενδεχομένως μπορεί να αντιπροσωπεύουν βιοδείκτη για ημικρανίες.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο Headache: The Journal of Head and Face Pain.

Πηγές:
Headache: The Journal of Head and Face Pain.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Συνάντηση ΕΟΠΥΥ με Ελληνικό Σύλλογο Θαλασσαιμίας
Πότε σταματούν να μεγαλώνουν τα πόδια
Δήλωση Γεωργιάδη κατά την είσοδό του στο Άτυπο Συμβούλιο υπουργών Υγείας