Από τη Eurostat ανακοινώθηκε σήμερα η λειτουργία μίας νέας θεματικής ενότητας για την αναπηρία.

Όπως έγινε γνωστό, η ενότητα συγκεντρώνει στον ίδιο χώρο όλα τα δεδομένα, τη μεθοδολογία, τις δημοσιεύσεις και τις πληροφορίες για τη στατιστική νομοθεσία σχετικά με το θέμα.

Τα διαθέσιμα δεδομένα περιλαμβάνουν τον επιπολασμό της αναπηρίας, το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης, την κοινωνική προστασία, την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, τις υπηρεσίες Υγείας και περίθαλψης και πολλά άλλα.

Επιτρέπει τη σύγκριση της κατάστασης των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις χώρες της ΕΕ και βοηθά να αξιολογηθεί κατά πόσο απολαμβάνουν ίσες ευκαιρίες και πλήρη συμμετοχή σε όλες τις πτυχές της ζωής.

Κατά τη διάρκεια του 2024, η Eurostat θα συνεχίσει να εργάζεται σε αυτό το τμήμα δημοσιεύοντας νέα δεδομένα σχετικά με την ικανοποίηση από τη ζωή, την πρόσβαση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση και την αναψυχή και την κοινωνική συμμετοχή.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη Στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 2021-2030, με στόχο τη βελτίωση της ζωής των ατόμων με αναπηρία στην ΕΕ.

Η ανάπτυξη πολιτικής σε αυτόν τον τομέα είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση διαφόρων προκλήσεων σχετικά με την κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία σε όλα τα στοιχεία της ζωής και η ύπαρξη αξιόπιστων δεδομένων σε σχέση με αυτήν την ομάδα ατόμων αποτελεί βασικό στοιχείο.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Πόσα κιλά μπορούμε να χάσουμε σε έναν μήνα με ασφάλεια
Θανατηφόρα βακτήρια διψούν για ανθρώπινο αίμα
Οι επιπλοκές στην εγκυμοσύνη είναι πιθανόν να αυξάνουν τους κινδύνους υγείας για δεκαετίες [μελέτη]