Σε απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών για 119 φάρμακα διαφόρων κατηγοριών, προχώρησε σήμερα ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων.

Με τη σχετική απόφαση του Οργανισμού, η οποία ισχύει από σήμερα και για τρεις μήνες και παρατίθεται πιο κάτω, αίρεται παράλληλα η απαγόρευση που είχε αποφασιστεί τον περασμένο Ιούλιο. 

Στόχος του μέτρου είναι ο περιορισμός των ελλείψεων φαρμάκων, που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα στην ελληνική αγορά.

Όπως αναφέρεται στη σημερινή απόφαση, η υποχρέωση της διάθεσης αποκλειστικά στην ενχώρια αγορά ισχύει για όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα μετά από έγκριση του ΕΟΦ νια έκτακτη εισαγωγή ή με απόφαση κατ' εξαίρεση κυκλοφορίας με ξενόγλωσση επισήμανση.

Αναφέρονται, επίσης, τα εξής:

"Σε κάθε περίπτωση, η διάθεση των φαρμάκων στους ασθενείς στην Ελλάδα κατά προτεραιότητα από όλους τους συμμετέχοντες στην αλυσίδα διακίνησης (κάτοχοι άδειος κυκλοφορίας, φαρμακαποθήκες, φαρμακεία) σύμφωνο με τη ζήτηση και τη νόμιμη συνταγογράφησή τους, είναι επιβεβλημένη.

Ο ΕΟΦ επιτηρεί την τήρηση των υποχρεώσεων επάρκειας των προϊόντων. Η μη επαρκής κάλυψη των αναγκών των ασθενών επισύρει την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στο όρθρο 19 του ν.δ. 96/73 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 33 του ν. 1316/1983 και το άρθρο 175, παρ. 2a της ΔΥΓ3(α) /ΓΠ 32221 (ΦΕΚ 1049 Β'/29.4.13) και του άρθρου 95 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ ΑΊ67).

Ο ΕΟΦ επιτηρεί την επάρκεια της αγοράς σε φάρμακα. Σε περίπτωση μεταβολής των δεδομένων επάρκειας, η παρούσα υπόκειται σε ολική ή μερική άρση, τροποποίηση ή παράταση της διάρκειας ισχύος της ή αντικατάστασή της με νεώτερη απόφαση.

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την 19/1/2024 και έχει προσωρινό χαρακτήρα. Ισχύει για 3 μήνες, ήτοι έως την 19/4/2024".

Επιπλέον Πληροφορίες

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Εφαρμογή διαγνωστικού πρωτοκόλλου για τη διάγνωση και παρακολούθηση της οστεοπόρωσης
Μεταμοσχευμένοι ανέβηκαν στον Όλυμπο με τους γιατρούς τους για ένα μήνυμα ζωής
Webinar Φάκελοι Υγείας με θέμα: ''Αθλητική καρδιά''