Τα μη μικροκυτταρικά καρκινώματα του πνεύμονα (NSCLC) διαγιγνώσκονταν συχνότερα στο στάδιο IV κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού σε σχέση με τα χρόνια πριν από την πανδημία.

Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε μια ομάδα με επικεφαλής την Anja Thronicke από το Ερευνητικό Ινστιτούτο Havelhöhe στο Βερολίνο μετά την ανάλυση δεδομένων από το μητρώο του Ογκολογικού Δικτύου. Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στο Γερμανικό Συνέδριο για τον Καρκίνο (DKK).

Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν τα υπάρχοντα δεδομένα που δείχνουν ότι ένας αυξανόμενος αριθμός ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα στην πανδημία COVID-19 είχε όγκο σταδίου IV κατά τη διάγνωση.

Για τον σκοπό αυτό, η ομάδα του Thronicke αξιολόγησε τη "μετατόπιση σταδίου" κατά τη διάρκεια της πανδημίας, δηλαδή τον βαθμό στον οποίο ο καρκίνος του πνεύμονα διαγνώστηκε στην πραγματικότητα σε διαφορετικά στάδια κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου από ό,τι πριν.

Για τη μελέτη τους, οι ερευνητές βασίστηκαν σε δημογραφικά στοιχεία καθώς και σε δεδομένα όγκου και θεραπείας από 1.118 ασθενείς με νεοδιαγνωσθέντα καρκίνο του πνεύμονα, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε θεραπεία σε πιστοποιημένο γερμανικό κέντρο καρκίνου του πνεύμονα. Τα δεδομένα, τα οποία ανέλυσαν στατιστικά και περιγραφικά, προήλθαν από το δικτυακό ογκολογικό μητρώο.

Στην περίπτωση του NSCLC, παρατήρησαν σημαντικές μετατοπίσεις στα στάδια κατά τη διάγνωση μεταξύ 2021 και 2022. Για παράδειγμα, το ποσοστό του NSCLC που εντοπίστηκε στο στάδιο IV της UICC (Union Internationale Contre le Cancer) αυξήθηκε κατά 10,7% κατά το πρώτο έτος της πανδημίας (p = 0,03). Αντίθετα, το ποσοστό του NSCLC που διαγνώστηκε στο στάδιο II της UICC μειώθηκε κατά 8,2 % το επόμενο έτος (p = 0,01).

Τα έτη πριν από την πανδημία χρησίμευσαν ως σύγκριση. Οι ερευνητές δεν παρατήρησαν αυτή τη μετατόπιση σταδίου σε ασθενείς με μικροκυτταρικούς όγκους του πνεύμονα.

Συνολικά, σημειώθηκε μείωση κατά 12% στις διαγνώσεις καρκίνου του πνεύμονα το 2021 σε σύγκριση με τα έτη πριν από την πανδημία. Το 2022, μειώθηκαν ακόμη και κατά 17,2 %.

Οι καθυστερήσεις στη διάγνωση και τη θεραπεία κατά τη διάρκεια της πανδημίας CοViD οδήγησαν σε κλινικά σημαντικές μετατοπίσεις στα στάδια στα οποία διαγιγνώσκονταν οι όγκοι του πνεύμονα σε ένα γερμανικό κέντρο, γράφουν οι ερευνητές στο συμπέρασμά τους.

Συνολικά, ο NSCLC διαγνώστηκε σε υψηλότερο στάδιο κατά τη διάρκεια της πανδημίας σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη: Υπήρξε αύξηση των διαγνώσεων στο στάδιο IV και μείωση των διαγνώσεων στο στάδιο II. Επιπλέον, διαγνώστηκαν συνολικά λιγότεροι όγκοι του πνεύμονα.

Σύμφωνα με την ομάδα της Thornicke, πρέπει να αναλυθούν περαιτέρω δεδομένα στο μέλλον, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο η μετατόπιση του σταδίου επηρέασε τη φροντίδα των καρκινοπαθών, τη σχετιζόμενη με την υγεία τους ποιότητα ζωής και τη θνησιμότητα από τον καρκίνο του πνεύμονα

Πηγές:
Ärzteblatt

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Γερμανία: Σύσταση για εξαίρεση από την τιμωρία που αφορά πρόωρη διακοπή εγκυμοσύνης
Σωματείο εργαζομένων ΕΟΔΥ: Να μη γίνουν απολύσεις εργαζομένων με "μπλοκάκι"
Με μετακίνηση ορθοπαιδικού επιχειρείται να καλυφθούν οι ανάγκες του νοσοκομείου Σπάρτης