Σε πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Annals of the Rheumatic Diseases, επιστήμονες εξέτασαν αν οι πράσινοι χώροι σε τόπους διαμονής συνδέονταν με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης οστεοπόρωσης και αλλαγές στην οστική πυκνότητα.

Η μελέτη ανέλυσε αν μακροχρόνια έκθεση σε πράσινους χώρους συνδεόταν με μειωμένο κίνδυνο οστεοπόρωσης και βελτιωμένη οστική πυκνότητα.

Οι επιστήμονες εξέτασαν επίσης αν η γενετική ευαισθησία και έκθεση σε πράσινους χώρους επηρέαζε τον κίνδυνο οστεοπόρωσης.

Χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία της United Kingdom Biobank με πληροφορίες για κλινική εξέταση. δημογραφικά χαρακτηριστικά, παράγοντες τρόπου ζωής και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο του δείγματος.

Η έρευνα έδειξε ότι έκθεση σε πράσινους χώρους σε περιοχές διαμονής συνδεόταν ανεξάρτητα με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης οστεοπόρωσης και υψηλότερη οστική πυκνότητα. Η εμφάνιση οστεοπόρωσης ήταν επίσης σταθερά χαμηλότερη σε περιοχές με υψηλότερο ποσοστό πράσινων χώρων, φυσικού περιβάλλοντος και οικιακών κήπων.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση, που συγκεκριμένα αφορούσε το διοξείδιο του αζώτου και αιωρούμενα σωματίδια μικρότερα από 2.5 microns είχε σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της σχέσης μεταξύ έκθεσης σε πράσινους χώρους και του κινδύνου οστεοπόρωσης. Το στρες και τα επίπεδα άσκησης επίσης επηρέαζαν την επίδραση των πράσινων χώρων στον κίνδυνο οστεοπόρωσης.

Συνδυαστικά, η γενετική ευαλωτότητα και η έκθεση σε πράσινους χώρους είχε δοσοεξαρτώμενη σχέση με τον κίνδυνό οστεοπόρωσης.

Η έκθεση σε πράσινους χώρους είχε ισχυρότερη επίδραση στη μείωση της οστεοπόρωσης σε ανθρώπους με χαμηλή γενετική ευαλωτότητα σε σύγκριση με αυτούς που γενετικά ήταν πιο ευάλωτοι.

 

Πηγές:
Annals of the Rheumatic Diseases,

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Αιτήματα προς το υπουργείο Παιδείας
Ταμείο Καινοτόμων Θεραπειών: Προτεραιότητα σε όσες έχουν έγκριση από τον ΕΜΑ
Πώς μας ωφελεί η αγκαλιά