Αυστηρό έλεγχο από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ), υφίστανται τα συμπληρώματα διατροφής που προέρχονται από το φυτό Cannabis Sativa L.

Οι εταιρείες που τα διακινούν, καλούνται να προσαρμοστούν στις μεταβατικές διατάξεις Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) των υπουργών Δικαιοσύνης και Υγείας, εντός 24 μηνών.

Στην ΚΥΑ, που παρατίθεται πιο κάτω,προβλέπεται πως θα πρέπει να τηρούν αρχείο, ανά πάσα στιγμή διαθέσιμο για έλεγχο στον ΕΟΦ, με τα ακόλουθα στοιχεία:

Τα φορολογικά παραστατικά από τα οποία αποδεικνύεται η θέση του προϊόντος στην ελληνική αγορά προ της ενάρξεως ισχύος της παρούσας, - πλήρη στοιχεία του παρασκευαστή, του θέτοντος σε κυκλοφορία το προϊόν στην Ελλάδα και της ονομασίας του προϊόντος.

Εντός μηνός, να φέρουν επισήμανση του προϊόντος.

Σε περίπτωση που, κατά τη μεταβατική περίοδο, απαγορευθεί η βρώση ή χρήση ουσίας ή συστατικού που περιέχουν, ο παρασκευαστής οφείλει να τα ανακαλέσει και να τα αποσύρει άμεσα από την αγορά.

Να υποβάλουν τουλάχιστον τρείς μήνες προ της λήξης της μεταβατικής περιόδου, γνωστοποίηση στον ΕΟΦ.

Τυχόν υποβαλλόμενες γνωστοποιήσεις προϊόντων, εντός της μεταβατικής περιόδου, που δεν πληρούν τους όρους, θα θεωρούνται μη έγκυρες και θα συνεπάγονται μη νόμιμη κυκλοφορία του προϊόντος.

Δεν εμπίπτουν στις μεταβατικές διατάξεις της παρούσας προϊόντα φερόμενα ως συμπληρώματα διατροφής που περιέχουν ουσία με ψυχοτρόπο δράση.

Σε περίπτωση παράβασης των όρων του παρόντος άρθρου επιβάλλονται άμεσα κυρώσεις.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Η ενεργή σεξουαλική ζωή στα ετεροφυλόφιλα ζευγάρια απομακρύνει τη συναισθηματική αποξένωση
Στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ 9χρονη με μηνιγγίτιδα
25 Μαΐου: Παγκόσμια Ημέρα Θυρεοειδούς