Το Κοινοβούλιο ενέκρινε την αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ για την ασφάλεια των παιχνιδιών με 603 ψήφους υπέρ, 5 κατά και 15 αποχές. Το κείμενο ανταποκρίνεται σε σειρά νέων προκλήσεων, οι οποίες απορρέουν κυρίως από τα ψηφιακά παιχνίδια και τις διαδικτυακές αγορές, ενώ μετατρέπει την υφιστάμενη οδηγία σε άμεσα εφαρμοστέο κανονισμό.

Απαγόρευση των επιβλαβών χημικών ουσιών

Εστιάζοντας στην υγεία και την ανάπτυξη των παιδιών, η πρόταση θέτει περισσότερες απαιτήσεις και απαγορεύει ορισμένες χημικές ουσίες στα παιχνίδια. Η ισχύουσα απαγόρευση καρκινογόνων και μεταλλαξιογόνων ουσιών ή ουσιών τοξικών για την αναπαραγωγή (CRM) επεκτείνεται σε χημικές ουσίες που είναι ιδιαίτερα επιβλαβείς για τα παιδιά, όπως οι ενδοκρινικοί διαταράκτες ή οι χημικές ουσίες που επηρεάζουν το αναπνευστικό σύστημα. Οι κανόνες στοχεύουν επίσης σε χημικές ουσίες που είναι τοξικές για συγκεκριμένα όργανα ή είναι βιοσυσσωρεύσιμες και τοξικές. Τα παιχνίδια δεν πρέπει να περιέχουν ούτε υπερφθοροαλκυλιωμένες χημικές ουσίες (PFAS).

Ενίσχυση των ελέγχων

Όλα τα παιχνίδια που πωλούνται στην ΕΕ θα πρέπει να διαθέτουν ψηφιακό διαβατήριο προϊόντος (που αντικαθιστά τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ), στο οποίο θα περιγράφεται λεπτομερώς η συμμόρφωσή τους με τους σχετικούς κανόνες ασφάλειας. Αυτό θα ενισχύσει την ιχνηλασιμότητα των παιχνιδιών και θα καταστήσει απλούστερους και αποτελεσματικότερους τους τελωνειακούς ελέγχους, αλλά και την εποπτεία της αγοράς. Οι καταναλωτές θα έχουν επίσης εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες και προειδοποιήσεις για την ασφάλεια, για παράδειγμα μέσω κωδικού QR. Το Κοινοβούλιο παροτρύνει επίσης την Επιτροπή να υποστηρίξει και να καθοδηγήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατασκευής παιχνιδιών, κατά τη διενέργεια αξιολογήσεων ασφάλειας και την εκπλήρωση των απαιτήσεων του διαβατηρίου προϊόντος.

Ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων

Τα παιχνίδια με ψηφιακά στοιχεία πρέπει να συμμορφώνονται με τα πρότυπα ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικότητας από τη φάση του σχεδιασμού τους. Ο νέος κανονισμός αναφέρει ότι τα παιχνίδια που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη εμπίπτουν στους νέους κανόνες και θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις κυβερνοασφάλειας, προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικότητας. Οι κατασκευαστές ψηφιακών παιχνιδιών πρέπει να τηρούν τους κανόνες της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και να εξετάζουν, κατά περίπτωση, τους κινδύνους για την ψυχική υγεία και τη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών που τα χρησιμοποιούν.

Τα παιχνίδια πρέπει επίσης να συμμορφώνονται με τους πρόσφατα επικαιροποιημένους κανόνες γενικής ασφάλειας των προϊόντων, για παράδειγμα, όσον αφορά τις διαδικτυακές πωλήσεις, την αναφορά ατυχημάτων, το δικαίωμα ενημέρωσης και αποζημίωσης των καταναλωτών.

Δηλώσεις

Η εισηγήτρια Marion Walsmann (ΕΛΚ, Γερμανία) δήλωσε: «Τα παιδιά αξίζουν να έχουν τα ασφαλέστερα παιχνίδια. Με τους αναθεωρημένους κανόνες ασφαλείας, τους δίνουμε ακριβώς αυτό. Τα προστατεύουμε από αόρατους κινδύνους όπως οι επιβλαβείς χημικές ουσίες και διασφαλίζουμε ότι οι προειδοποιήσεις, όπως οι ηλικιακοί περιορισμοί, είναι ξεκάθαρες στο διαδίκτυο. Το νέο ψηφιακό διαβατήριο προϊόντος θα διασφαλίσει ότι οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζονται. Ταυτόχρονα, τα εμπορικά απόρρητα θα προστατεύονται, στέλνοντας έτσι ένα ισχυρό μήνυμα ότι προστατεύουμε τον θεμιτό ανταγωνισμό και ότι η Ευρώπη είναι τόπος επιχειρηματικότητας.»

Επόμενα βήματα

Το κείμενο αποτελεί τη θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση. Συνέχεια στη νομοθετική διαδικασία θα δώσει το νέο Κοινοβούλιο μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές που θα διεξαχθούν στις 6-9 Ιουνίου.

Σχετικές πληροφορίες

Πριν από τη διάθεση ενός παιχνιδιού στην αγορά, οι κατασκευαστές πρέπει να διενεργούν αξιολογήσεις ασφάλειας που να καλύπτουν όλους τους κινδύνους χημικής, φυσικής, μηχανικής, ηλεκτρικής ευφλεκτότητας, υγιεινής και πιθανής έκθεσης σε ραδιενέργεια. Παρά το γεγονός ότι η αγορά της ΕΕ είναι από τις ασφαλέστερες στον κόσμο, επικίνδυνα παιχνίδια εξακολουθούν να βρίσκονται στα χέρια των καταναλωτών. Σύμφωνα με την πύλη ασφάλειας της ΕΕ (το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης της ΕΕ για τα επικίνδυνα καταναλωτικά προϊόντα), τα παιχνίδια βρέθηκαν στην κορυφή της σχετικής λίστας, αντιπροσωπεύοντας το 23% επί του συνόλου των προειδοποιήσεων για το 2022 και το 20% για το 2021.

 

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Άντρες με παιδιά έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για κακή υγεία της καρδιάς στο μέλλον  [μελέτη]
Δυναμικό ‘’παρών’’ της ΔΟΘ στην 77η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας στη Γενεύη
Πανελλήνιες : Πώς θα αυξήσετε την απόδοση και θα αποφύγετε ιατρικά προβλήματα