Ένας στους πέντε γιατρούς χορηγεί αντιβιοτικά σε ασθενείς με παροξύνσεις άσθματος. Το ποσοστό συνταγογράφησης είναι μηδενικό στους παιδιάτρους και φτάνει στο 25% σε πνευμονολόγους και γενικούς γιατρούς.

Τα παραπάνω προκύπτουν, μεταξύ άλλων, από μελέτη, με ελληνική συμμετοχή, η οποία δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο επιστημονικό περιοδικό Clinical and Translational Allergy.

Όπως αναφέρει η συντακτική ομάδα, με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες, σε παροξύνσεις άσθματος συνιστάται η χορήγηση βρογχοδιασταλτικών, σε συνδυασμό με εισπνεόμενα ή και κορτικοστεροειδή. Η ένδειξη για χορήγηση αντιβιοτικών συνήθως δεν υπάρχει, αν και η βιβλιογραφία δείχνει πως συνταγογραφούνται συχνά.

Στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση των ποσοστών συνταγογράφησης αντιβιοτικών σε παροξύνσεις άσθματος και η διερεύνηση των πιθανών καθοριστικών παραγόντων που επιβάλλουν αυτήν την πρακτική.

Στο πλαίσιο αυτό, στάλθηκε μαζικά από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Αλλεργίας και Κλινικής Ανοσολογίας ερωτηματολόγιο σε γιατρούς στην Ολλανδία, στην Ιταλία, στην Ελλάδα και στην Πολωνία, στο οποίο απάντησαν συνολικά 252 γιατροί.

Οι ερωτηθέντες απάντησαν πως υπάρχει έλλειψη κατευθυντήριων γραμμών για τη συνταγογράφηση αντιβιοτικών σε παροξύνσεις άσθματος. 

Το 19% των γιατρών απάντησαν πως χορηγούν αντιβιοτικά, αλλά υπήρξαν πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ των ειδικοτήτων που συμμετείχαν. Στους παιδιάτρους, το ποσοστό ήταν 0%, στους πνευμονολόγους και στους γενικούς γιατρούς 25% και στους αλλεργιολόγους 17%.  

Οι πιο κοινές κατηγορίες αντιβιοτικών που χορηγούνται είναι οι μακρολίδες (46%) και η πενικιλίνη (42,9%). Σημαντικοί κλινικοί παράγοντες για τη συνταγογράφησή τους είναι τα χρωματισμένα - πυώδη πτύελα, οι μη φυσιολογικοί ήχοι των πνευμόνων κατά την ακρόαση, ο πυρετός και η παρουσία συννοσηροτήτων.

Με βάση τα ευρήματα, οι συντάκτες της μελέτης σημειώνουν πως υπάρχει επείγουσα ανάγκη σύνταξης τεκμηριωμένων κατευθυντήριων γραμμών, προκειμένου να υπάρχει πιο ορθολογική συνταγογράφηση αντιβιοτικών σε ασθενείς με παροξύνσεις άσθματος.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Η ενεργή σεξουαλική ζωή στα ετεροφυλόφιλα ζευγάρια απομακρύνει τη συναισθηματική αποξένωση
Στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ 9χρονη με μηνιγγίτιδα
25 Μαΐου: Παγκόσμια Ημέρα Θυρεοειδούς