Η Bayer παρουσίασε τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στον μετασχηματισμό του Τομέα Φαρμάκων, που αποτελούν κομμάτι της στρατηγικής και τροφοδοτούν την μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ανάπτυξη του Τομέα.

Η παρουσίαση έγινε στην ετήσια εκδήλωση για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης «Pharma Media Day 2024», στο Βερολίνο.

Ο Stefan Oelrich, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Bayer AG και Πρόεδρος του Tομέα Φαρμάκων της Bayer δήλωσε ότι «Έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο στην αύξηση της αξίας του pipeline μας, αποδεικνύοντας ξεκάθαρα ότι η αναθεωρημένη στρατηγική Ε&Α αποδίδει καρπούς. Ταυτόχρονα, επεκτείνουμε περαιτέρω την παρουσία μας σε βασικούς θεραπευτικούς τομείς, σημειώνοντας σημαντική πρόοδο και διασφαλίζοντας την πρόσβαση όλο και περισσότερων ασθενών στις θεραπείες μας».

Η εταιρεία ενισχύει την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων, με σαφή επικέντρωση της έρευνας σε τέσσερις βασικούς θεραπευτικούς τομείς (καρδιαγγειακά νοσήματα, ογκολογία, ανοσολογία και νευρολογία και σπάνιες παθήσεις), διευρύνει τις δυνατότητές της, μέσω συνεργασιών και εξαγορών εταιρειών που αναπτύσσουν πλατφόρμες έρευνας και βελτιώνει την ποιότητα του pipeline, μέσα από αυστηρά και πολύ απαιτητικά κριτήρια.

Ο Christian Rommel, Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Τομέα Φαρμάκων της Bayer και Επικεφαλής Έρευνας και Ανάπτυξης, σημείωσε ότι «Εργαζόμαστε επιμελώς στην Έρευνα & Ανάπτυξη τους τελευταίους 24 μήνες και σημειώνουμε σημαντική πρόοδο στην ανανέωση και δημιουργία ενός υγιούς pipeline. Θα συνεχίσουμε να προωθούμε την έρευνα με μεγάλες ταχύτητες, κυρίως αναπτύσσοντας βιώσιμα πιο καινοτόμες εφαρμογές διερεύνησης νέων φαρμάκων, αυξάνοντας τις συνεισφορές από τις εταιρείες του ομίλου μας και αναζητώντας νέες, ελκυστικές εξωτερικές συνεργασίες ή συμφωνίες».

Επανασχεδιάζοντας την υγεία για τις γυναίκες

Προχωρώντας ένα χαρτοφυλάκιο καινοτόμων θεραπειών, η Bayer επενδύει στη διεύρυνση των θεραπευτικών επιλογών και στη βελτίωση του επιπέδου φροντίδας για τις γυναίκες στην εμμηνόπαυση.

Μέχρι το 2030, ο παγκόσμιος πληθυσμός των γυναικών που βιώνουν εμμηνόπαυση προβλέπεται να αυξηθεί σε 1,2 δισεκατομμύρια, με 47 εκατομμύρια γυναίκες να εισέρχονται σε αυτή τη φάση κάθε χρόνο. Πάνω από το ένα τρίτο των εμμηνοπαυσιακών γυναικών αναφέρουν σοβαρά συμπτώματα, τα οποία μπορεί να διαρκέσουν 10 χρόνια ή περισσότερο μετά την τελευταία έμμηνο ρύση, με σχετικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής τους. Ωστόσο, στο περίπου το 30% των γυναικών που συμβουλεύονταν έναν επαγγελματία υγείας λόγω μέτριας έως σοβαρής συμπτωματολογίας δεν τους συνταγογραφήθηκε καμία θεραπεία.

Η Cecilia Caetano, Επικεφαλής του τμήματος Global Medical Affairs Γυναικολογίας της Bayer AG δήλωσε ότι «Πολλές γυναίκες παγκοσμίως υποφέρουν από αγγειοκινητικά συμπτώματα κατά την εμμηνόπαυση, τα οποία, μαζί με τις διαταραχές ύπνου, είναι κοινά συμπτώματα που μπορούν να επηρεάσουν έντονα την ποιότητα ζωής τους. Δεσμευόμαστε να προωθήσουμε την επιστήμη και να σπάσουμε τη σιωπή οδηγώντας την εκπαίδευση, την ευαισθητοποίηση και τη διεύρυνση των θεραπευτικών επιλογών για να υποστηρίξουμε τις γυναίκες σε όλα τα στάδια της ζωής τους».

Συνεχής ανάπτυξη στην Ογκολογία

Η Bayer σημειώνει σημαντική πρόοδο στο ταξίδι της προς την κατεύθυνση να γίνει κορυφαία εταιρεία ογκολογίας.

Ο Dominik Ruettinger, MD, Ph. D., Επικεφαλής Έρευνας και Πρώιμης Ανάπτυξης για την Ογκολογία στην Bayer AG δήλωσε ότι «Ενισχύσαμε τις ικανότητές μας για την ανάπτυξη ογκολογίας ακριβείας για να ξεκλειδώσουμε την επόμενη γενιά πρωτοποριακών θεραπειών και να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό, βιώσιμο pipeline νέων θεραπειών σε όλο το φάσμα από τα ενδοκυττάρια ογκολογικά μονοπάτια ως την ανοσοογκολογία και τις στοχευμένες ακτινοθεραπείες. Αντιμετωπίζοντας τις υψηλές ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες στη φροντίδα των ασθενών με καρκίνο προσπαθούμε να ξεπεράσουμε τα όρια της καινοτομίας για να παρέχουμε στους ασθενείς αποτελεσματικά φάρμακα προσαρμοσμένα στις προσωπικές τους ανάγκες».

Δίπλα στα καρδιαγγειακά νοσήματα, ο καρκίνος παραμένει η πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως. Παρά την πρόοδο, οι αριθμοί αναμένονται να αυξηθούν. Τα δεδομένα δείχνουν ότι ο πληθυσμός ασθενών με καρκίνο αλλάζει, με περισσότερους ασθενείς να είναι νεότεροι στην πρώτη διάγνωση και περισσότεροι ασθενείς να διαγιγνώσκονται σε πρώιμο στάδιο της νόσου τους. Αυτοί οι ασθενείς χρειάζονται τόσο αποτελεσματικά όσο και «πιο φιλικά», καλύτερα δηλαδή ανεκτά φάρμακα, καθώς και θεραπείες που έχουν σχεδιαστεί για να υπερνικούν την αντοχή στα φάρμακα.

Η Bayer έχει επενδύσει σημαντικά στην καινοτόμο αντιμετώπιση του καρκίνου, εστιάζοντας στην ανάδειξη νέων θεραπευτικών στόχων για την αντιμετώπιση του καρκίνου και επιταχύνοντας τη διαδικασία ανάπτυξης των κατάλληλων φαρμάκων. Με την εξαγορά της εταιρείας Vividion και της κορυφαίας στον κλάδο της πλατφόρμας χημειοπρωτεομικής (φάσμα τεχνικών που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό και την διερεύνηση των αλληλεπιδράσεων πρωτεΐνης-μικρών μορίων), η Bayer ενίσχυσε τη φαρμακευτική έρευνα και το pipeline της στον τομέα των μικρομοριακών θεραπειών και των θεραπειών ακριβείας. Η καινοτόμος τεχνολογία της Vividion επιτρέπει τον εντοπισμό άγνωστων μέχρι σήμερα συνδετικών θυλάκων σε θεραπευτικού στόχους που δεν συνδέονται τα υπάρχοντα φάρμακα, ώστε να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία νέων υποψήφιων φαρμάκων σε ενδείξεις με υψηλή ανεκπλήρωτη ιατρική ανάγκη.

Εξελίξεις σε κυτταρική και γονιδιακή θεραπεία

Οι κυτταρικές και οι γονιδιακές θεραπείες φέρνουν νέες, δυνητικά μετασχηματιστικές θεραπευτικές προσεγγίσεις, που θα μπορούσαν τελικά να σταματήσουν ή να αναστρέψουν τις ασθένειες, με μια μόνο ιατρική παρέμβαση στη ζωή του ασθενούς. Οι συνεχείς επενδύσεις της Bayer στον τομέα αυτό – από την πρώιμη έρευνα έως την παροχή πρόσβασης σε τεχνολογίες και πλατφόρμες – αναδεικνύουν τη σημασία των θεραπειών ως βασικού μελλοντικού μοχλού ανάπτυξης για την εταιρεία και επιβεβαιώνουν τη δέσμευση να μεταφράσουν την υπόσχεσή τους σε απτές θεραπείες για τους ασθενείς.

Η Bayer, μαζί με τις θυγατρικές της BlueRock και AskBio, προωθεί ένα ανταγωνιστικό χαρτοφυλάκιο κυτταρικής θεραπείας και γονιδιακής θεραπείας, σε προκλινική και κλινική φάση ανάπτυξης.

Ο Christian Rommel, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Τομέα Φαρμάκων της Bayer και Επικεφαλής Έρευνας και Ανάπτυξης, δήλωσε ότι «Από το 2020, η Bayer έχει επενδύσει περισσότερα από 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ στη δημιουργία τεχνολογικών πλατφορμών για την ανακάλυψη και την ανάπτυξη κυτταρικών θεραπειών και γονιδιακών θεραπειών – δύο από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους και πλέον ανταγωνιστικούς τομείς στη σύγχρονη υγειονομική περίθαλψη. Είμαστε ενθουσιασμένοι για την σημαντική πρόοδο που σημειώνουμε με τις ποικίλες και υπερσύγχρονες πλατφόρμες θεραπευτικών μεθόδων μας. Ενώ αυτά τα προγράμματα βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο, είμαστε βέβαιοι ότι θα μπορέσουμε να τα μετατρέψουμε σε ουσιαστικό όφελος για τους ασθενείς στο μέλλον».

Νέο μοντέλο λειτουργίας που οδηγεί στην αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα για να επιταχύνει την ανάπτυξη

Με το νέο μοντέλο λειτουργίας της σε ολόκληρη την εταιρεία, που ονομάζεται Dynamic Shared Ownership (DSO), η εταιρεία γίνεται πιο επικεντρωμένη στην αποστολή της και εστιάζει στη δημιουργία επιπρόσθετης αξίας. Καθοδηγούμενοι από τις ανάγκες των πελατών και εξουσιοδοτημένοι για γρήγορη λήψη αποφάσεων, μικρές διατμηματικές ομάδες με τεχνογνωσία από όλα τα σχετικά μέρη της αλυσίδας αξίας οδηγούν την αριστεία στην ανάπτυξη αλλά και τη διάθεση των φαρμακευτικών προϊόντων.

«Η εισαγωγή του Dynamic Shared Ownership δεν θα μπορούσε να έρθει σε καλύτερη στιγμή για εμάς στον Τομέα Φαρμάκων, καθώς θα μας βοηθήσει να εντοπίσουμε επιχειρηματικές ευκαιρίες νωρίτερα και να τις εκμεταλλευτούμε επιτυχώς γρηγορότερα, ενώ θα κάνουμε πιο αποτελεσματική χρήση των πόρων μας, βελτιώνοντας τελικά τις μακροπρόθεσμες αποδόσεις μας », δήλωσε ο Stefan Oelrich, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Bayer AG και Πρόεδρος του Τομέα Φαρμάκων της Bayer. «Αυτά δεν είναι μόνο καλά νέα για εμάς ως εταιρεία, αλλά και για τους ασθενείς που εξυπηρετούμε καθώς ελπίζουμε να δημιουργήσουμε τις μελλοντικές καινοτόμες λύσεις πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά, προχωρώντας μπροστά».

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Πόσο ωφέλιμη είναι η άσκηση σε καρδιοπαθείς με παρακολούθηση εξ αποστάσεως [ελληνική μελέτη]
Με ποιους τρόπους προσπαθούν οι Έλληνες να κόψουν το κάπνισμα [πίνακας]
Η MSD ανταγωνίζεται την Pfizer στην αγορά εμβολίων για τον πνευμονιόκοκκο μετά την έγκριση του FDA