H Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα/ΕΛΕΑΝΑ στέκεται αλληλέγγυα στην εκστρατεία «Vote4Patients», που ξεκίνησε από το EPF, ενόψει των Ευρωεκλογών του 2024.  

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε στις αρχές Φεβρουαρίου και έχει ως στόχο να ακουστεί η φωνή των ασθενών στο τοπίο της υγειονομικής περίθαλψης στην ΕΕ, διασφαλίζοντας ότι οι ανάγκες τους θα λαμβάνουν προτεραιότητα από τους υποψηφίους και, τελικά, από τη νέα εντολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να πρωτοστατεί στη συμμετοχή των ασθενών στη χάραξη πολιτικών για την υγεία, ωστόσο σε ολόκληρη την Ευρώπη οι οργανώσεις για τους ασθενείς αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά την εξασφάλιση βιώσιμης χρηματοδότησης, δεδομένου ότι τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τις επιχορηγήσεις λειτουργίας είναι υπερβολικά περιοριστικά και οι στρατηγικές χρηματοδότησης έχουν γίνει απρόβλεπτες. Ομοίως, σε εθνικό επίπεδο, οι οργανώσεις για τους ασθενείς μερικές φορές δεν λαμβάνουν καμία δημόσια οικονομική στήριξη  

Ως εκ τούτου, το Μανιφέστο των Οργανώσεων για τους ασθενείς, η ραχοκοκαλιά της εκστρατείας «Vote4Patients», ορίζει δέκα αρχές που αντιπροσωπεύουν το όραμα της κοινότητας των ασθενών για την ευρωπαϊκή προάσπιση των ασθενών και χρησιμεύουν ως σχέδιο δράσης για το ευρύτερο κίνημα των ασθενών στην Ευρώπη:  

  • Ενίσχυση της συμμετοχής: Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ασθενών (EPF) στοχεύει στην ενίσχυση του ρόλου των οργανώσεων για τους ασθενείς στη διαμόρφωση των εθνικών και περιφερειακών πολιτικών υγειονομικής περίθαλψης. 
  • Εξασφάλιση της συμμετοχής: η εκστρατεία τονίζει τη σημασία της ενθάρρυνσης της συμμετοχής με βάση την αλληλεγγύη, την ισότητα και τη δικαιοσύνη, την αμοιβαία εμπιστοσύνη, τη βιωσιμότητα, την ενδυνάμωση και την υπευθυνότητα. 
  • Ουσιαστική συμμετοχή: Το EPF τονίζει την ανάγκη για ουσιαστική και βιώσιμη συμμετοχή των οργανώσεων για τους ασθενείς. Σε συνεργασία με τους ασθενείς θα προσδιοριστούν αποτελεσματικοί δίαυλοι και μηχανισμοί. 
  • Διεύρυνση των οριζόντων: Το EPF κάνει έκκληση για τη συμμετοχή των οργανώσεων για τους ασθενείς σε άλλους τομείς πολιτικών που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία και την ποιότητα ζωής. 
  • Ανάπτυξη πολιτικών χωρίς αποκλεισμούς: Η εκστρατεία στοχεύει να δώσει τη δυνατότητα στις οργανώσεις για τους ασθενείς να συμμετέχουν ενεργά σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης πολιτικών, διασφαλίζοντας ότι θα ακούγεται και ότι θα λαμβάνεται υπόψη η φωνή τους.
  • Θεσμοθέτηση συμμετοχής: Το EPF κάνει έκκληση για τη θεσμοθέτηση των συμμετοχικών διαδικασιών, διαφοροποιώντας τις ευκαιρίες για τις οργανώσεις για τους ασθενείς να συνεισφέρουν ουσιαστικά. 
  • Συμπερίληψη στην Αξιολόγηση των Τεχνολογιών Υγείας (HTA): η εκστρατεία υποστηρίζει τη συμπερίληψη των οργανώσεων για τους ασθενείς στην HTA και στις συναφείς διαδικασίες, αναγνωρίζοντας τις μοναδικές προοπτικές τους. 
  • Επισημοποιημένη λήψη αποφάσεων: Το EPF επιδιώκει την επισημοποίηση της συμμετοχής των ασθενών σε οποιονδήποτε φορέα λήψης αποφάσεων για οποιεσδήποτε πολιτικές που σχετίζονται με την υγεία. 
  • Σταθερή χρηματοδότηση: Το EPF δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι οι οργανώσεις για τους ασθενείς έχουν πρόσβαση σε μακροχρόνια και απεριόριστη λειτουργική χρηματοδότηση. 
  • Βασικές συνεργασίες: η εκστρατεία κάνει έκκληση στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικών να αναγνωρίσουν τις οργανώσεις για τους ασθενείς ως βασικούς εταίρους για τη βελτίωση της εκπαίδευσης των ασθενών και την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων.

«Ας αποτελέσει αυτή η δράση μια δέσμευση για ανθρωποκεντρικά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης. Αναμένουμε από τις εθνικές κυβερνήσεις και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να μετουσιώσουν τα λόγια τους σε πράξη, εφαρμόζοντας τις δέκα θεμελιώδεις αρχές της συμμετοχής των οργανώσεων για τους ασθενείς. Η δύναμη της ενότητας στη λήψη αποφάσεων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης δεν είναι απλώς μια ηθική υποχρέωση, αλλά μια στρατηγική επιταγή». - Anca Toma, Διευθυντικό Στέλεχος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ασθενών.  

«Για να επιτευχθεί ένα πραγματικά συμμετοχικό και δημοκρατικό πλαίσιο υγειονομικής περίθαλψης, οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων πρέπει να εμπλέξουν τις οργανώσεις για τους ασθενείς και να αξιοποιήσουν την αναντικατάστατη εμπειρία και τις δυνατότητές τους. Η ΕΛΕΑΝΑ υποστηρίζει την εκστρατεία «Vote4Patients» και παραμένει προσηλωμένος στη διαμόρφωση ενός καλύτερου μέλλοντος για τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης στην ΕΕ» επισημαίνει η κα Αθανασία Παππά, Πρόεδρος της ΕΛΕΑΝΑ.

Ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο για να υποστηρίξετε την εκστρατεία και να μάθετε περισσότερα για το Μανιφέστο των Οργανώσεων για τους ασθενείς του EPF εδώ.   

 

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Η μουσική ως φάρμακο για τον σωματικό και τον ψυχικό πόνο
Γονίδια οικογένειας από την Κολομβία ίσως "φρενάρουν" τη νόσο Alzheimer
Τι είναι οι ηλεκτρολύτες και σε ποιες τροφές τους βρίσκουμε