Η χρόνια νεφρική νόσος είναι σιωπηλή επιδημία που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Συχνά, έως να εμφανιστούν τα συμπτώματα, η βλάβη έχει ήδη συμβεί. Ερευνητές του University of Edinburgh με σειρά καινοτόμων τεστ ανακάλυψαν ότι αλλαγές στον αμφιβληστροειδή και στο χοριοειδές μπορούν να δώσουν πολύτιμα στοιχεία για την υγεία των νεφρών.

Με χρήση μη επεμβατικής απεικονιστικής τεχνικής (OCT )ανακάλυψαν ότι ασθενείς με ΧΝΝ είχαν πιο λεπτό αμφιβληστροειδή και  χοριοειδές.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι οστό πιο προχωρημένη είναι η νεφρική νόσος τόσο πιο λεπτός είναι ο αμφιβληστροειδής και το  χοριοειδές.

Η σχέση ίσχυε και όταν ελήφθη υπόψη η ηλικία.

Το κεντρικό μέρος τους αμφιβληστροειδούς που βασίζεται πολύ στο  χοριοειδές για οξυγόνο και θρεπτικά φάνηκε να έχει επηρεαστεί ιδιαίτερα σε ασθενείς με ΧΝΝ.

Οι ερευνητές εξέτασαν ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού οι οποίοι εμφάνισαν  αναστροφή της λέπτυνσης του αμφιβληστροειδούς και του  χοριοειδούς που φαίνονταν στην ΧΝΝ.

Εντός μιας εβδομάδας από τη λήψη του νεφρού, οι δομές των οφθαλμών άρχισαν να παχαίνουν, με συνέχιση της βελτίωσης για τους 12 επόμενους μήνες. Έμοιαζε σαν τα μάτια να καθρέφτιζαν την ανανεωμένη υγεία του μεταμοσχευθέντος νεφρού.

Επίσης οι ερευνητές εστίασαν σε υγιείς ανθρώπους που δώρισαν το νεφρό τους. Ένα χρόνο μετά άρχισαν να εμφανίζουν λέπτυνση  χοριοειδούς παρόλο που είχαν φυσιολογική νεφρική λειτουργία. Αυτό υποδεικνύει ότι τα μάτια θα μπορούσαν πιθανόν να χρησιμεύουν ως πρώιμο προειδοποιητικό σύστημα εντοπίζοντας ανεπαίσθητες αλλαγές στην υγεία των νεφρών καιρό πριν τα συνήθη τεστ.

Οι ερευνητές παρακολούθησαν ομάδα ασθενών με ΧΝΝ για 2 χρόνια και ανακάλυψαν ότι όσοι είχαν λεπτότερους αμφιβληστροειδείς και χοριοειδή στην έναρξη της μελέτης ήταν πιο πιθανό να εμφανίσουν σημαντική έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας με τον καιρό.

Η προγνωστική ισχύς παρέμενε ακόμα και μετά τον υπολογισμό παραγόντων όπως ηλικία, αρτηριακή πίεση και πρωτεϊνουρία.

Ο Dr. Neeraj Dhaun, ελπίζει ότι η έρευνα που δείχνει ότι το μάτι είναι χρήσιμο παράθυρο προς τα νεφρά θα βοηθήσει να εντοπιστούν περισσότεροι άνθρωποι με αρχική νεφρική νόσο.

Τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν στο Nature Communications.

Πηγές:
Nature Communications.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Καρκίνος μαστού: Η τεχνητή νοημοσύνη πιθανόν θα συμβάλλει στη μείωση της ανάγκης βιοψιών
Καρκίνος προστάτη: Βιοδείκτης αντί βιοψίας και μαγνητικής τομογραφίας [μελέτη]
Β. Πενταφράγκας: Κίνητρα και όχι αντικίνητρα για τα γενόσημα