Περίπου δύο μήνες πριν από την προγραμματισμένη σύνοδο κορυφής των χωρών της G7 στην Ιταλία, οι επιστημονικές ακαδημίες της G7 παρουσίασαν δηλώσεις σχετικά με διάφορες τρέχουσες παγκόσμιες προκλήσεις.

Όσον αφορά το θέμα της υγείας, συνιστούν μέτρα για την καλύτερη προετοιμασία για μελλοντικές πανδημίες και προειδοποιούν για τους κινδύνους που εγκυμονεί η υπερθέρμανση του πλανήτη.

Όσον αφορά τις εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (AI), για παράδειγμα, ζητούν σαφείς συνθήκες-πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων και τα πνευματικά δικαιώματα.

Συνολικά, οι ακαδημίες προτρέπουν τις κυβερνήσεις της G7 να ασχοληθούν με θέματα από έξι τομείς: εκτός από την υγεία και την τεχνητή νοημοσύνη, αυτοί περιλαμβάνουν τη γεωργία, την πολιτιστική κληρονομιά, τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων και την κοινωνική ανισότητα.


Όσον αφορά την ετοιμότητα για πανδημίες, οι ακαδημίες συνιστούν προσπάθειες σε παγκόσμιο επίπεδο για την αναγνώριση πιθανών νέων παθογόνων μικροοργανισμών και των φυσικών δεξαμενών τους.

Υπάρχει επίσης ανάγκη για τυποποιημένα προγράμματα παρακολούθησης των λυμάτων, για παράδειγμα, καθώς και για τεχνολογίες και πλατφόρμες που θα επιτρέψουν την ταχεία ανάπτυξη εμβολίων, μονοκλωνικών αντισωμάτων και άλλων εργαλείων για την καταπολέμηση των αναδυόμενων λοιμώξεων.

Σύμφωνα με τη δήλωση, είναι ζωτικής σημασίας η ενίσχυση της εμπιστοσύνης του κοινού και της υγειονομικής παιδείας. Σε γενικές γραμμές, απαιτούνται πρόσθετα χρήματα για τον προγραμματισμό της πρόληψης.

Προκειμένου να αποφευχθεί η μικροβιακή αντοχή, οι ακαδημίες τάσσονται επίσης κατά της υπερβολικής χρήσης αντιβιοτικών. Είναι επίσης σημαντικό να δημιουργηθεί μια αγορά που να ευνοεί την ανάπτυξη νέων αντιβιοτικών.

Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες, τα κράτη θα πρέπει επίσης να προωθήσουν την έρευνα για εναλλακτικές λύσεις, για παράδειγμα με τη μορφή εμβολιασμών, μονοκλωνικών αντισωμάτων και νέων αναδυόμενων μεθόδων.

Σε γενικές γραμμές, οι ακαδημίες πιστεύουν ότι είναι καιρός να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις γυναίκες και τα παιδιά στην ιατρική έρευνα. Λόγω των πιθανών συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, οι ακαδημίες ζητούν την ταχεία σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων.


Όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, οι ακαδημίες προειδοποιούν ότι τα ισχυρά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία ενέχουν πιθανούς κινδύνους για το κοινό σε περίπτωση κακής χρήσης, πρέπει να προστατεύονται επαρκώς από κυβερνοεπιθέσεις, για παράδειγμα.

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει σημαντικές αποφάσεις σε τομείς όπως η ιατρική, η επιστήμη, το δίκαιο και τα οικονομικά, η διαφάνεια και η λογοδοσία είναι υψίστης σημασίας.

Οι εμπειρογνώμονες θεωρούν απαραίτητη την εντατική συνεργασία μεταξύ επιστημόνων από διάφορους κλάδους σχετικά με την ΤΝ, όπως η επιστήμη της πληροφορικής, οι ανθρωπιστικές και οι κοινωνικές επιστήμες. Η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να είναι διαφανής, δίκαιη και όσο το δυνατόν λιγότερο προκατειλημμένη.

Σύμφωνα με τις συστάσεις, θα πρέπει να προωθηθούν ιδιαίτερα τα συστήματα ΤΝ που εξυπηρετούν το κοινό καλό.

Η φετινή σύνοδος κορυφής της G7 έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί από τις 13 έως τις 15 Ιουνίου στο Borgo Egnazia (Απουλία)

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Φαρμακευτική κάνναβη: Ευεργετικά οφέλη στην Ογκολογία
Διχασμένη η Ευρώπη στο θέμα της πατέντας των φαρμάκων - Η θέση της Ελλάδας [πίνακας]
Αποσύρονται φάρμακα για επιπλοκές τοκετού - ΕΟΦ: Τι πρέπει να γνωρίζουν ασθενείς και γιατροί