Τα αποτελέσματα της νέας έρευνας που δημοσιεύτηκε στις 15 Απριλίου στο Παρίσι από την Povaddo αποκαλύπτουν ότι είναι γενικά παραδεκτό μεταξύ των Ευρωπαίων ότι τα υποκατάστατα καπνού, όπως τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και ο θερμαινόμενος καπνός, αποτελούν εύλογες εναλλακτικές λύσεις για τα τσιγάρα και ότι η Ε.Ε. θα πρέπει να εξετάσει προσεκτικά τις ανεπιθύμητες συνέπειες οποιασδήποτε φορολογικής πολιτικής που εφαρμόζεται σε αυτά. Δύο τρίτα (66%)  των ενηλίκων που συμμετείχαν στην έρευνα στην Ευρώπη πιστεύουν ότι οι καπνιστές μπορούν να ενθαρρυνθούν να υιοθετήσουν επιστημονικά τεκμηριωμένες εναλλακτικές λύσεις φορολογώντας τα προϊόντα αυτά χαμηλότερα από τα τσιγάρα, αλλά και πάλι αρκετά υψηλά ώστε να αποθαρρύνουν τη χρήση από νέους ή μη καπνιστές.

Η έρευνα, που διενεργήθηκε από την ανεξάρτητη εταιρεία δημοσκοπήσεων Povaddo για λογαριασμό της Philip Morris International (PMI) και στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 14.000 ενήλικες σε 13 κράτη μέλη της Ε.Ε. και την Ουκρανία δείχνει πως οι Ευρωπαίοι έχουν ισχυρές πεποιθήσεις σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης αυτών των προϊόντων από τις κυβερνήσεις, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο Ε.Ε. συνολικά:

Οι ενήλικοι καπνιστές θα πρέπει να ενημερώνονται βάσει ακριβών, επιστημονικά τεκμηριωμένων πληροφοριών ότι τα υποκατάστατα καπνού είναι λιγότερο επικίνδυνα σε σχέση με τη συνέχιση του καπνίσματος, ακόμα και αν αυτές οι εναλλακτικές λύσεις δεν είναι εντελώς ακίνδυνες (69%).

Οι κυβερνήσεις μπορούν να συνεισφέρουν στη βελτίωση της δημόσιας υγείας υιοθετώντας πολιτικές που ενθαρρύνουν τους ενήλικους καπνιστές που δεν είναι διατεθειμένοι να σταματήσουν εντελώς το κάπνισμα να υιοθετήσουν καινοτόμα υποκατάστατα καπνού, τα οποία είναι ενδεχομένως λιγότερο επιβλαβή σε σχέση με τη συνέχιση του καπνίσματος τσιγάρων (67%).

Η Ε.Ε. θα πρέπει να αφιερώσει χρόνο και πόρους για την εξάλειψη του καπνίσματος ενθαρρύνοντας όλους τους καπνιστές είτε να σταματήσουν εντελώς το κάπνισμα είτε να υιοθετήσουν μια επιστημονικά τεκμηριωμένη και λιγότερο επικίνδυνη εναλλακτική λύση (67%).

«Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας υποδεικνύουν ότι υπάρχει χάσμα μεταξύ των φορέων χάραξης πολιτικής και των πολιτών που κυβερνούν και εκπροσωπούν όσον αφορά την πολιτική για τον καπνό», δήλωσε ο Πρόεδρος της Povaddo, William Stewart. «Η πολιτική προσέγγιση της Ε.Ε. φαίνεται να επικεντρώνεται περισσότερο σε έναν μη ρεαλιστικό στόχο, την πλήρη εξάλειψη της χρήσης νικοτίνης, ενώ η πλειοψηφία του κοινού είναι δεκτική στην πιο πραγματιστική προσέγγιση της μείωσης των επιβλαβών συνεπειών του καπνίσματος και της ενθάρρυνσης των καπνιστών να χρησιμοποιούν λιγότερο επιβλαβή προϊόντα που περιέχουν νικοτίνη».

Επιπλέον, η έρευνα δείχνει ότι οι έξι στους δέκα (60%) πιστεύουν ότι η χώρα τους αντιμετωπίζει πρόβλημα με το παράνομο εμπόριο καπνού και προϊόντων που περιέχουν νικοτίνη, αν και μόνο το 6% των ερωτηθέντων γνώριζαν ότι το 2022 χάθηκαν φορολογικά έσοδα ύψους μεταξύ 10 δισ. ευρώ και 15 δισ. ευρώ λόγω του παράνομου εμπορίου. 

Οι επιπτώσεις του παράνομου εμπορίου καπνού και προϊόντων που περιέχουν νικοτίνη είναι σε μεγάλο βαθμό αντιληπτές και κατανοητές, ακόμη και αν το μέγεθος του ζητήματος υποτιμάται:

Το 74% των ερωτηθέντων συμφωνεί ότι η απαγόρευση ορισμένων προϊόντων καπνού και νικοτίνης δεν θα οδηγήσει ουσιαστικά σε μείωση της κατανάλωσης.  Αντ’ αυτού, οι καταναλωτές θα αναζητήσουν αυτά τα προϊόντα στη «μαύρη» αγορά.

Το 65% των ερωτηθέντων συμφωνεί ότι το παράνομο εμπόριο καπνού και προϊόντων που περιέχουν νικοτίνη υπονομεύει τις προσπάθειες μείωσης των ποσοστών καπνίσματος.

Το 73% των ερωτηθέντων συμφωνεί ότι το παράνομο εμπόριο καπνού και προϊόντων που περιέχουν νικοτίνη μπορεί να έχει σοβαρές αρνητικές συνέπειες στην ασφάλεια και τη δημόσια υγεία στις αντίστοιχες χώρες.

«Σε τελική ανάλυση, το παράνομο εμπόριο καπνού και προϊόντων νικοτίνης θεωρείται πρόβλημα σε ολόκληρη την Ευρώπη και οι πολίτες γνωρίζουν τις αρνητικές συνέπειες που απορρέουν από αυτό το πρόβλημα», σύμφωνα με τον κ. Stewart. «Υπάρχει μια αρκετά σαφής εντολή από την κοινή γνώμη προς τις κυβερνήσεις να λαμβάνουν υπόψη το παράνομο εμπόριο κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης και φορολόγησης αυτών των προϊόντων, ενώ υπάρχουν πολλοί που δεν αισθάνονται ότι συμβαίνει αυτό».  

 Ο Γιώργος Μαργώνης, πρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος της Παπαστράτος, δήλωσε: «Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τα ευρήματα της έρευνας της Povaddo. Η ανάγκη των πολιτών, καπνιστών και μη, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, για εφαρμογή ρεαλιστικών πολιτικών περιορισμού του τσιγάρου και έγκυρης ενημέρωσης για τα νέα, εναλλακτικά προϊόντα είναι σαφής. Για την Παπαστράτος, η μείωση της βλάβης από το κάπνισμα αποτελεί στρατηγικό πυλώνα υπεύθυνης λειτουργίας και βιώσιμης ανάπτυξης. Αναγνωρίζουμε ότι το ελληνικό ρυθμιστικό πλαίσιο για τα προϊόντα νικοτίνης είναι αυστηρό αλλά ρεαλιστικό. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ελλάδα αποτελεί παγκόσμιο case-study αναγνώρισ ης της καινοτομίας στα μη καιόμενα προϊόντα ως εναλλακτικές δυνητικά μειωμένου κινδύνου, συμπληρωματικά στην πρόληψη και διακοπή του καπνίσματος, που παραμένουν οι βασικές στρατηγικές δημόσιας υγείας. Αξιοποιώντας τα δεδομένα της ενδελεχούς επιστημονικής έρευνας και με εμπιστοσύνη στην αποτελεσματικότητα των πολιτικών μείωσης της βλάβης, η Παπαστράτος συνεχίζει με διαφάνεια και υπευθυνότητα να παράγει τα καινοτόμα εναλλακτικά προϊόντα της στην Ελλάδα και να τα εξάγει σε όλο τον κόσμο».

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Γονίδια οικογένειας από την Κολομβία ίσως "φρενάρουν" τη νόσο Alzheimer
Τι είναι οι ηλεκτρολύτες και σε ποιες τροφές τους βρίσκουμε
Περπάτημα: "Φάρμακο" κατά του πόνου στη μέση [μελέτη]