Οι νέοι κανόνες, που εγκρίθηκαν με 613 ψήφους υπέρ, 7 κατά και 11 αποχές και έχουν συμφωνηθεί ήδη από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, θεσπίζουν την πανευρωπαϊκή κάρτα αναπηρίας, η οποία θα διασφαλίζει ότι τα άτομα με αναπηρία έχουν ίση πρόσβαση σε προνομιακούς όρους, όπως μειωμένα ή μηδενικά τέλη εισόδου, πρόσβαση κατά προτεραιότητα και πρόσβαση σε ειδικές θέσεις στάθμευσης.

Και οι δύο κάρτες θα παρέχουν στους κατόχους τους, σε όσους τους συνοδεύουν και στα ζώα-βοηθούς τους, σχεδόν στους ίδιους όρους που ισχύουν για τους κατόχους των αντίστοιχων εθνικών καρτών. Οι νέοι κανόνες θα ισχύουν μόνο για βραχεία διαμονή, με εξαίρεση τους κατόχους κάρτας αναπηρίας που μετακινούνται σε άλλο κράτος μέλος για ένα πρόγραμμα κινητικότητας, όπως το Erasmus+.

Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας θα εκδίδεται σε φυσική μορφή ή, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, σε ψηφιακή μορφή, ενώ θα εκδίδεται και θα ανανεώνεται δωρεάν. Ανάλογα με τη χώρα, η αντικατάσταση σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής της κάρτας μπορούν να χρεωθούν.

Ευρωπαϊκή Κάρτα Στάθμευσης Ατόμων με Αναπηρία

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Στάθμευσης για άτομα με αναπηρία θα εκδίδεται σε φυσική μορφή. Οι χώρες της ΕΕ ενθαρρύνονται επίσης να εκδίδουν την κάρτα σε ψηφιακή μορφή και μπορούν να επιλέξουν να χρεώνουν τέλος για τα διοικητικά έξοδα έκδοσης και ανανέωσης της κάρτας.

Πρόσβαση σε πληροφορίες

Η οδηγία απαιτεί από τις χώρες της ΕΕ και την Επιτροπή να ενημερώσουν τους πολίτες σχετικά με τις κάρτες, μεταξύ άλλων με τη δημιουργία ενός κεντρικού ευρωπαϊκού ιστοτόπου. Ο ιστότοπος αυτός θα συνδέεται με εθνικές σελίδες, οι οποίες θα περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης, χρήσης και ανανέωσης των καρτών και πληροφορίες σχετικά με τους προνομιακούς όρους.

Υπήκοοι τρίτων χωρών στην ΕΕ

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε επίσης την προσωρινή συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την επέκταση των καρτών αναπηρίας και στάθμευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην ΕΕ με 607 ψήφους υπέρ, 8 κατά και 17 αποχές.

Η εν λόγω νομοθεσία επεκτείνει τη σχετική κάλυψη τόσο τους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των αιτούντων άσυλο και των απάτριδων, όσο και τους προσωπικούς βοηθούς τους, ανεξάρτητα από την ιθαγένειά τους.

Δηλώσεις

Η εισηγήτρια Lucia Ďuriš Nicholsonová (Renew, Σλοβακία) δήλωσε: «Η ΕΕ πρέπει να ταχθεί υπέρ της ισότητας των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Είμαι ιδιαίτερα περήφανη που οι κάρτες θα καλύπτουν πλέον ορισμένες διαμονές άνω των τριών μηνών, έτσι ώστε τα άτομα με αναπηρία να έχουν πρόσβαση στην κάρτα όταν σπουδάζουν στο εξωτερικό. Η σημασία της Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας επεκτείνεται πέραν της απλής διευκόλυνσης των ταξιδιών και ενσωματώνει τη δέσμευση της ΕΕ να διασφαλίσει την ελεύθερη κυκλοφορία όλων των Ευρωπαίων.»

Επόμενα βήματα

Το συμφωνηθέν κείμενο θα πρέπει τώρα να εγκριθεί επίσημα και από το Συμβούλιο πριν από τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τεθεί σε ισχύ.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Γεωργιάδης: Μειώθηκε η αναμονή των ραντεβού για αιματολογικές εξετάσεις
Συχνουρία: Τι μπορεί να κρύβει στους άντρες και τι στις γυναίκες
Συνέδριο ΙΣΑ: Σύγχρονες προκλήσεις του επαγγελματία ιατρού