Τη διαδικασία απομείωσης της υποχρεωτικής επιστροφής (clawback) προς τον ΕΟΠΥΥ από τους παρόχους που διενεργούν διαγνωστικές εξετάσεις, περιγράφει σε εγκύκλιό του ο υπουργός Υγείας.

Αφορά τα ποσά του 1 ευρώ ανά βιολογική εξέταση και 3 ευρώ ανά απεικονιστική, τα οποία θα καταβάλλουν στο εξής οι πολίτες. που υποβάλλονται στις εξετάσεις.

Στην εγκύκλιο, που παρατίθεται πιο κάτω, επισημαίνεται πως η διαδικασία υποβολής δαπάνης που προβλέπεται στον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο 5102/24 έχει ως εξής:

Η απομείωση του ποσού που καταβάλλεται από τους δικαιούχους υπέρ ΕΟΠΥΥ εφαρμόζεται στην υποβαλλόμενη δαπάνη του εκάστοτε ιδιώτη παρόχου υπηρεσιών Υγείας, αφού προηγουμένως εφαρμοστεί η κλιμακωτή έκπτωση (rebate) του άρθρου 100 του ν.4172/2013 (Α’167).

Στο υποβαλλόμενο τιμολόγιο θα αναγράφεται αθροιστικά το ποσό του 1 ευρώ ανά παραπεμπτικό για την εκτέλεση διαγνωστικών εξετάσεων βιολογικών υλικών και 3 ευρώ ανά παραπεμπτικό για την εκτέλεση απεικονιστικών ελέγχων.

Ως προς τον κανόνα καθορισμού του ποσού της καταβολής υπέρ ΕΟΠΥΥ:

Σε περίπτωση που σε ένα παραπεμπτικό συνυπάρχουν διαγνωστικές εξετάσεις/ιατρικές πράξεις που αντιστοιχούν σε διαφορετικά ποσά καταβολής (0 ευρώ ή 1 ευρώ ή 3 ευρώ), η καταβολή που θα εφαρμόζεται θα είναι αυτή της διαγνωστικής εξέτασης/ιατρικής πράξης που αντιστοιχεί στο υψηλότερο ποσό.

Ως προς την εκτέλεση των παραπεμπτικών:

Στα παραπεμπτικά που εκδόθηκαν πριν την 1η Μαΐου, αλλά εκτελούνται από αυτή την ημερομηνία και μετά η καταβολή ποσού υπέρ ΕΟΠΥΥ εφαρμόζεται κανονικά.

Δημ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Γιατί πονάω στο συκώτι
Πόσο ωφέλιμη είναι η άσκηση καρδιοπαθών με παρακολούθηση εξ αποστάσεως [ελληνική μελέτη]
Με ποιους τρόπους προσπαθούν οι Έλληνες να κόψουν το κάπνισμα [πίνακας]