Ο καρκίνος επί σειρά ετών αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση ακόμη και των πιο προηγμένων συστημάτων Υγείας. Όμως, η πολυπλοκότητα της νόσου, η ανάγκη διεπιστημονικής αντιμετώπισης, η ενσωμάτωση των νέων σύγχρονων θεραπευτικών προσεγγίσεων, οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις, δημιουργούν συνθήκες που δεν είναι πάντα κατανοητές, αλλά και διαχειρίσιμες από εκείνους που λαμβάνουν τις αποφάσεις για την άσκηση πολιτικών Υγείας, μας λέει ο Γιώργος Καπετανάκης, πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου. 

Σύμφωνα με τον ίδιο, σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο διεθνές περιβάλλον και με την πρόοδο που συντελείται παγκοσμίως στην αντιμετώπιση του καρκίνου να είναι καταιγιστική, η χώρα μας είναι γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα επιδεικνύει την απαραίτητη πολιτική βούληση και να θέσει τον καρκίνο ως προτεραιότητα. Ωστόσο, μετά την υπογραφή της ΚΥΑ για τη δημιουργία του Εθνικού Μητρώου Νεοπλασιών, την ανακοίνωση για την ανάπτυξη ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον Καρκίνο και την έναρξη των διαδικασιών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ογκολογικής περίθαλψης, η νέα πρόκληση πλέον εστιάζεται στην αναζήτηση της κατάλληλης εφαρμοστικής στρατηγικής που θα συνοδεύει τις παραπάνω δράσεις. 

Είναι προφανές λοιπόν, κατά τον ίδιο, ότι το επόμενο διάστημα έμφαση θα δοθεί στην αναζήτηση των πόρων για την εφαρμογή και τη χρηματοδότηση, αλλά κυρίως για τις προσαρμογές που θα απαιτηθούν, προκειμένου το σύστημα να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα. Δηλαδή, στη διαμόρφωση ενός επιχειρησιακού σχεδιασμού για την αναζήτηση και βέλτιστη κατανομή νέων πόρων, ώστε να αξιοποιηθεί κάθε ευκαιρία που θα οδηγήσει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση της νόσου και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ήδη, από το 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την ανάπτυξη του «Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης κατά του καρκίνου» και του προγράμματος «Αποστολή Καρκίνος», έχει εστιάσει στην ανάγκη κατανόησης του καρκίνου και την παροχή υποστήριξης για την ορθή διαχείρισή του και εφαρμογή των κατάλληλων πολιτικών από τα κράτη μέλη. Για να το πετύχει αυτό, η ΕΕ αποφάσισε και ήδη ξεκίνησε να διαθέτει 4 δισ. ευρώ, προωθώντας την ανάπτυξη μίας σειράς από εργαλεία, τα οποία ενθαρρύνουν τις διακρατικές και διεπιστημονικές συνεργασίες, αλλά και τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων στη διαχείριση του καρκίνου φορέων, από τον υγειονομικό, επιστημονικό, ερευνητικό χώρο, αλλά και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα. 

Στόχος, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΛΛΟΚ, είναι μέσα από την επένδυση στην έρευνα για τον καρκίνο να ενισχυθεί η διασύνδεση με τα συστήματα Υγείας και η εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών, που θα διαδραματίσουν καίριο ρόλο στο μετασχηματισμό της ογκολογικής περίθαλψης και τελικά στην πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και μείωση των ανισοτήτων στη φροντίδα του καρκίνου, ενώ παράλληλα θα υπάρχει εστίαση στην πρόληψη και τη δημόσια υγεία. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου - ΕΛΛΟΚ αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να διοργανώσει στις 1 & 2 Ιουλίου στην Αθήνα ένα FORUM, με τίτλο 1st Greek Forum on Cancer, το οποίο θα εστιάσει στις στρατηγικές χρηματοδότησης της έρευνας και της ογκολογικής περίθαλψης, με στόχο να υποστηριχθεί και να αποκτήσει δυναμική το υπό διαμόρφωση εθνικό σχέδιο δράσης για τον καρκίνο. 

Στο Forum, όπως μας αποκαλύπτει, θα παρουσιαστεί μία μελέτη, με πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με την πορεία της διάθεσης των κονδυλίων από τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία για τον καρκίνο, την απορρόφηση από φορείς  της χώρας μας, τα ποσά που υπάρχουν προς διάθεση, ενώ ορισμένα από τα ζητήματα, τα οποία θα αποτελέσουν μέρος της θεματολογίας του Φόρουμ, είναι τα εξής:

  1. Κατά πόσο έχουν αξιοποιηθεί από τη χώρα μας τα ευρωπαϊκά προγράμματα για την έρευνα στον καρκίνο; Ποια είναι τα οφέλη που θα προκύψουν από τη μεγαλύτερη συμμετοχή φορέων στα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα;
  2. Τι έχουν εφαρμόσει οι άλλες χώρες για να αυξήσουν τη συμμετοχή και την απορρόφηση κονδυλίων από τα συγκεκριμένα προγράμματα;
  3. Με ποιο τρόπο μπορεί να χρηματοδοτηθεί η επένδυση στην καινοτομία και ποια η υπεραξία που παράγεται για την πολιτεία και τους πολίτες; 
  4. Πως μπορεί η πολιτεία να συνδράμει στις προσπάθειες και το συντονισμό για την επίτευξη μίας θετικότερης προοπτικής για τη χώρα μας;
  5. Ποιες είναι οι τάσεις και που προβλέπεται ότι θα υπάρξει εστίαση, με βάση τον προγραμματισμό των ευρωπαϊκών προγραμμάτων για τα επόμενα χρόνια;
  6. Εν όψει της δημιουργίας του Ευρωπαϊκού Χώρου Δεδομένων στην Υγεία, ποιες είναι οι προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε στη δευτερογενή χρήση των δεδομένων;
  7. Γιατί είναι απαραίτητη η συμμετοχή των εκπροσώπων των ασθενών και της κοινωνίας των πολιτών στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη του νέου ευρωπαϊκού οικοσυστήματος για την αποτελεσματική φροντίδα του καρκίνου; 

Στόχος - μας αναφέρει ο ίδιος - είναι επίσης μέσα από την παρουσίαση επιστημονικών μελετών σχετικά με τη χρηματοδότηση για την Υγεία, να αναδειχθούν τα κενά και οι ευκαιρίες και να ανοίξει η συζήτηση για τη δημιουργία ενός συντονιστικού φορέα, ο οποίος θα συμβάλλει στη βέλτιστη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων. 

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου και τα μέλη της, ως εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, με ωριμότητα και γνώση, μπορούν να συνδράμουν στις προσπάθειες και να αποτελέσουν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ του εθνικού και του Ευρωπαϊκού οικοσυστήματος για τον καρκίνο και ενθαρρύνοντας τις συνεργασίες να συμμετάσχουν ως συνδημιουργοί και συνδιαμορφωτές ενός μοντέλου, που θα θέτει τον άνθρωπο στο επίκεντρο λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες και την εμπειρία των ασθενών με καρκίνο και των οικογενειών τους.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Webinar Φάκελοι Υγείας με θέμα: ''Πρόληψη & Καρδιά ΙΙ: Συνυπάρχουσες παθήσεις''
Αυξήσεις σε clawback και rebate - Αλλαγές στον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ
Η Sanofi και η Belharra συνάπτουν συνεργασία 700 εκατ. δολαρίων για ανοσολογικές ασθένειες