Σε πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Nutrients, εξετάστηκε η συνδυαστική επίδραση της  yoga και της μεσογειακής διατροφής σε διάφορα αποτελέσματα υγείας, σε ηλικιωμένους.

Tα ευρήματα δείχνουν ότι η παρέμβαση διάρκειας 12 εβδομάδων βελτίωσε σημαντικά το διατροφικό επίπεδο, την ισορροπία, τον βηματισμό, την ευλυγισία και τη μυϊκή δύναμη των συμμετεχόντων.

Στην τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη έρευνα συμμετείχαν 118 άνθρωποι 65 ετών και άνω.

Η μια ομάδα, με 59 συμμετέχοντες συμμετείχε σε μαθήματα yoga 2 φορές την εβδομάδα και ακολουθούσε μεσογειακή διατροφή ενώ η ομάδα ελέγχου συνέχισε τις συνήθεις δραστηριότητές της και τη συνήθη διατροφή.

Συλλέχτηκαν πληροφορίες για δημογραφικά, συμμόρφωση στη μεσογειακή διατροφή, διατροφικό επίπεδο, ευλυγισία, ισορροπία και μυϊκή δύναμη που αξιολογήθηκαν πριν και μετά την παρέμβαση.

Στην έρευνα, ποσοστό 36,96% ήταν άντρες και  63,04% γυναίκες.

Σημαντικές βελτιώσεις παρατηρήθηκαν σε διάφορες μετρήσεις μετά τη συνδυαστική παρέμβαση yoga και μεσογειακής διατροφής.

Η συμμόρφωση στη μεσογειακή διατροφή οδήγησε σε σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων. Επίσης το διατροφικό επίπεδο  βελτιώθηκε σημαντικά, αν και με λιγότερο έντονες διαφορές.

Συμπερασματικά. βελτιώθηκε σημαντικά το επίπεδο διατροφής, η ισορροπία, ο βηματισμός, ο κίνδυνος πτώσεων, η ευλυγισία και η μυϊκή δύναμη σε ηλικιωμένους που δεν φιλοξενούνταν σε ιδρύματα.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Ρομποτική χειρουργική για  διαφραγματοκήλη και γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση
Πώς η κλιματική αλλαγή πλήττει την Ευρώπη
Υπερδιπλάσιος ο κίνδυνος Πάρκινσον για αγχώδη άτομα άνω των 50 ετών [μελέτη]