Στη δημιουργία χώρων αναζωογόνησης στα επείγοντα των δημόσιων νοσοκομείων, προχωρεί το υπουργείο Υγείας.

Οι πόροι προέρχονται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενώ οι τεχνικές προδιαγραφές συντάχθηκαν και εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Τραύματος του υπουργείου.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο, που παρατίθεται πιο κάτω, οι βαρύτερα πάσχοντες από τους προσερχόμενους στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) οδηγούνται στον χώρο αναζωογόνησης.

Προσέρχονται συχνά αδιάγνωστοι και πρέπει - πριν από οτιδήποτε άλλο - να υποστηριχθούν άμεσα σε όλες τις ζωτικές τους λειτουργίες (αναπνοή, κυκλοφορία).

Αυτό προϋποθέτει ειδική διαμόρφωση του χώρου και εξοπλισμό που προσομοιάζει με χειρουργική αίθουσα ή ΜΕΘ αλλά έχει και σημαντικές διαφορές για να εκπληρώνει αποτελεσματικά την κρίσιμη λειτουργία του.

Η περιγραφή των χώρων που παραθέτουν βασίζεται στα διεθνή δεδομένα και έχει σκοπό να οριοθετήσει και διευκολύνει την ανάπτυξη λειτουργικών χώρων αναζωογόνησης στη χώρα.

Η Αίθουσα Αναζωογόνησης είναι οργανωμένη εντός του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών και δεν λειτουργεί ως αυτόνομη, αλλά στο πλαίσιο του εκάστοτε ΤΕΠ νοσοκομείου, πλησίον του σημείου παραλαβής των ασθενών, στην ίδια μονάδα και σε λειτουργική εγγύτητα με το Ακτινολογικό Εργαστήριο, τη Χειρουργική Αίθουσα και την Μονάδα Εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ), παρέχοντας εικοσιτετράωρη και άμεση καρδιοαναπνευστική υποστήριξη σε ενήλικες και παιδιά.

Ο χώρος προβλέπεται για περίθαλψη ασθενή που χρειάζεται αναζωογόνηση (καρδιολογικά, αναπνευστικά, εγκεφαλικά) και όχι μόνο για βαρέως τραυματίες.

Τα νοσοκομεία διαβαθμίζονται σε τέσσερα επίπεδα ικανότητας, που τελούν σε άμεση αναλογία με τα κριτήρια βαρύτητας που μπορούν να αντιμετωπίσουν και με το μεγέθος αίθουσας αναζωογόνησης που αναπτύσσουν:

  • Νοσοκομείο Επίπεδου Ι- Ικανότητα αντιμετώπισης Υπερ-Επειγόντων περιστατικών.
  • Νοσοκομείο Επίπεδο ΙΙ- Ικανότητα αντιμετώπισης Επειγόντων περιστατικών.
  • Νοσοκομείο Επίπεδο ΙΙΙ- Ικανότητα αντιμετώπισης Περιπατητικών.
  • Νοσοκομείο Επίπεδο IV- Δεν χρήζει αίθουσας αναζωογόνησης.

Δημ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Δύο παιδιά με καρκίνο από το κατεστραμμένο νοσοκομείο του Κιέβου στην Αυστρία
EUDA: ο νέος Οργανισμός της ΕΕ για τα Ναρκωτικά
Καρκίνος μαστού: Η ορμονοθεραπεία μειώνει τον μελλοντικό κίνδυνο άνοιας [μελέτη]