Αύξηση στον αριθμό των Κέντρων Υγείας και Τοπικών Ιατρείων καταγράφηκε πέρυσι, με μείωση του προσωπικού.

Οι υποδομές γίνονται όλο και περισσότερες, αλλά το προσωπικό που τις στελεχώνει μειώνεται, σύμφωνα με τα έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ για το 2023, η οποία δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

Όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί, τα Κέντρα Υγείας ακαι τα Περιφερειακά Ιατρεία αυξήθηκαν πέρυσι κατά ένα και τα Τοπικά Ιατρεία κατά επτά. 

Την ίδια ώρα, το προσωπικό όλων των ειδικοτήτων μειώθηκε, με αποτέλεσμα να υπάρχουν τα γνωστά προβλήματα με τη λειτουργία των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας.

Όπως φαίνεται στο παραπάνω γράφημα, ενώ τα μηχανήματα αυξήθηκαν, το προσωπικό όλων των ειδικοτήτων μειώθηκε.

Συγκεκριμένα, οι υπηρετούντες γιατροί ήταν πέρυσι λιγότεροι κατά 125 άτομα, το νοσηλευτικό προσωπικό μειωμένο κατά 55 και το λοιπό προσωπικό κατά 78 άτομα.

Ο αριθμός του ιατρικού προσωπικού που απασχολείται στα Κέντρα Υγείας παρουσίασε μείωση κατά 3,6% το 2023 σε σχέση με το 2022, στο σύνολο της Χώρας.

Αύξηση παρατηρείται το 2023 σε σχέση με το 2022 στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Νότιου Αιγαίου κατά 10,7% και 1,8%, αντίστοιχα.

Αντίθετα, μειώσεις παρατηρήθηκαν στις περισσότερες Περιφέρειες το 2023 σε σχέση με το 2022, με μεγαλύτερες μειώσεις στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Βόρειου Αιγαίου κατά 7,7% και 5,9%, αντίστοιχα.

Ιατρικό προσωπικό

Το νοσηλευτικό προσωπικό μειώθηκε το 2023 κατά 1,1% στο σύνολο της Χώρας σε σχέση με το 2022.

Αύξηση παρατηρείται κατά το 2023 σε σχέση με το 2022 στις Περιφέρειες Ηπείρου και Πελοποννήσου κατά 4,3% και 1,2%, αντίστοιχα. Αντίθετα, μείωση παρατηρείται στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδος και Αττικής κατά 4,5% και 4,2%, αντίστοιχα. 

Μη ιατρικό προσωπικό

Το προσωπικό λοιπών ειδικοτήτων των Κέντρων Υγείας παρουσίασε μείωση το 2023 σε σχέση με το 2022 κατά 2,3% στο σύνολο της Χώρας.

Σημαντικότερη αύξηση παρατηρείται το 2023 σε σχέση με το 2022 στις Περιφέρειες της Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας κατά 12,1% και 2,2%, αντίστοιχα. Αντίθετα, μειώσεις παρατηρήθηκαν κυρίως στις Περιφέρειες Κρήτης και Ιόνιων Νησιών κατά 8,2% και 6,9%, αντίστοιχα.

Στα ιατρικά μηχανήματα που διαθέτουν τα Κέντρα Υγείας παρατηρήθηκε αύξηση στο σύνολο της Χώρας το 2023 σε σχέση με το 2022 κατά 2,3%.

Δημ.Κ.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Υγείας στη Βουδαπέστη ο Μάριος Θεμιστοκλέους
Άδωνις Γεωργιάδης: Δεν θέλουμε πόλεμο με τους γιατρούς
Σε 16 ανέρχονται τα επιβεβαιωμένα κρούσματα πανώλης μικρών μηρυκαστικών