Ωδινεν όρος και έτεκε μυν, για τις συγχωνεύσεις των νοσοκομείων…

Περιορίσθηκαν μόνο στις συγχωνεύσεις διοικήσεων και στην εξοικονόμηση από τους περιβάλλοντες μηχανισμούς…

Μάταια πρότειναν οι καθηγητές Λιαρόπουλος και Κυριόπουλος - ο καθένας από την πλευρά του - δραστικές περικοπές των νοσοκομείων, αλλαγές χρήσεων κλπ…

Η όλη επιχείρηση φαίνεται πως θα προχωρήσει σταδιακά… Τώρα οι διοικήσεις, αργότερα οι κλινικές, πολύ αργότερα οι ενοποιήσεις του δυναμικού τους…

Μόνο που από την εξοικονόμηση των 75 εκ. ευρώ ως το 2012, από τις περικοπές των διοικητών, η εξοικονόμηση θα είναι 5 εκ. ευρώ, λένε καλά πληροφορημένες πηγές…