Η πρώτη φορά που ακούσαμε για κακής ποιότητας υλικά, αφορούσε τα ... «κουβανέζικα» αναλώσιμα, δηλαδή αυτά που «έβγαιναν από τον κουβά» και όχι από την Κούβα.

Τώρα όμως, το πρόβλημα επεκτείνεται στο σύνολο των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, που λόγω ... παγκοσμιοποίησης και ηλεκτρονικού εμπορίου, μπαίνουν στην αλυσίδα διανομής και πλαστά προϊόντα...

Το αποτέλεσμα επισημάνθηκε από τις ευρωπαϊκές αρχές, οι οποίες βρήκαν οδοντιατρικά σφραγίσματα που σπάνε, ακτινολογικά μηχανήματα που εκλύουν ακτινοβολία πολύ μεγαλύτερη των αποδεκτών επιπέδων και τροχούς που είχαν περάσει όχι δεύτερο και τρίτο «χέρι», αλλά 384!

Οι δηλώσεις για τον εντοπισμό τέτοιων υλικών γίνονται στον ΕΟΦ, κάνοντας χρήση της λευκής κάρτας, όπως αντίστοιχα για τα φάρμακα γίνεται χρήση της κίτρινης κάρτας.

Πρέπει να ομολογήσουμε όμως, ότι η διαδικασία δεν βρίσκει και πολλούς υποστηρικτές στη χώρα μας...