Ο λόγος για την ψηφιακή μαστογραφία και την τιμή αποζημίωσης που θεωρείται εξαιρετικά χαμηλή στα 35 ευρώ.

Δεδομένου ότι το σύστημα κοστίζει περί τις 200.000 +ΦΠΑ, η διαγνωστική κονσόλα περί τις 15.000 και άλλες 10.000 ο εκτυπωτής.

Το ετήσιο κόστος συντήρησης κοστίζει από 13.000 έως 23.000 ευρώ + ΦΠΑ ανάλογα με το σύστημα.

Τα φιλμ που δίνονται κοστίζουν 1.8 ευρώ Χ 4= 7,2 ευρώ+ΦΠΑ

Επίσης πρέπει να συνυπολογισθούν οι μισθοί του τεχνολόγου ακτινολόγου και η ετήσια αποζημίωση του ακτινοφυσικού.

Γι'αυτό και οι γνώστες προτείνουν υψηλότερη τιμή, μπας και αποφευχθούν κάποια λουκέτα!