Παράταση στην παράταση πάει όπως φαίνεται η αποστολή προς τον ΕΟΠΥΥ του Αρχείου Ηλεκτρονικών Δεδομένων από όλους τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ Ιδιώτες παρόχους διαγνωστικών υπηρεσιών Αξονικής, Mαγνητικής Τομογραφίας και Ψηφιακής Μαστογραφίας (Διαγνωστικά Κέντρα και Κλινικές) καθώς οι τελευταίοι δηλώνουν αδύναμοι να τηρήσουν το χρονοδιάγραμμα.

Ετσι δόθηκε και νέα παράταση να προσκομίσουν έως την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019 εξωτερικό σκληρό δίσκο με όλες τις υποβληθείσες στον ΕΟΠΥΥ εξετάσεις Αξονικής και Μαγνητικής Τομογραφίας στο διάστημα από 15 έως 30 Μαρτίου 2018. Οι εξετάσεις αυτές θα πρέπει να αποθηκευτούν σε εξωτερικό σκληρό δίσκο (External Hard Disk Drive) ικανής χωρητικότητας ,θα είναι κρυπτογραφημένοι με password και σε διακριτό φάκελο θα αναγράφονται τα στοιχεία του αποστολέα καθώς και ο κωδικός κρυπτογράφησης password.

Καλή είναι βέβαια η παράταση από τη μία, καθώς τέτοιες μέρες υπάρχει μεγάλη πίεση, αλλά υπάρχει και η άλλη πλευρά του νομίσματος που αφήνει χρονικά περιθώρια για πολλά...λέω εγώ.