Πλαστική , Επανορθωτική Χειρουργική & Μικροχειρουργική

Διπλωματούχο Μέλος Βασιλικού Κολεγίου Χειρουργών Μεγ. Βρετανίας
Διπλωματούχο Μέλος Βασιλικού Κολεγίου Πλαστικής & Επανορθωτικής Χειρουργικής Μεγ. Βρετανίας
Διπλωματούχο Μέλος European Board Αισθητική, Πλαστική & Επανορθωτική Χειρουργική

Ιατρείο: Κηφισίας 56
Τηλ. 210 6862167, 210 6197447
e-mail: [email protected]
Website: www.athensplasticsurgery.gr