Διευθυντής Ακτινοδιαγνωστικού & Υπερηχογραφικού Τμημάτων Γ.Π.Ν.Α ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ Ι.ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΩΝ. ΜΑΛΑΧΙΑΣ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΑΘΗΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 21.10.1944 ΥΠΗΚΟΟΤΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ: ΕΦΕΔΡΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ (1970-1972) ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: ΓΑΛΛΙΚΗ, ΑΓΓΛΙΚΗ ΙΙ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Γυμνασιακές σπουδές στην Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης από όπου αποφοίτησα το 1962. 2. ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Σπουδές στην ιατρική σχολή στα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης (1ο έτος) και Αθηνών μέχρι αποφοιτήσεως το 1969 (μέρος του 3μήνου της Παιδιατρικής το πραγματοποίησα στο Παιδιατρικό Πανεπιστήμιο Νοσοκομείο της Κοπεγχάγης). 3. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (Αγροτικό): Εκπλήρωσα τις υποχρεώσεις μου ως εσωτερικός βοηθός του Ακτινοδιαγνωστικού Εργαστηρίου του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου από όπου έλαβα 12 μήνες ειδικότητος ακτινοδιαγνωστικής (1972-1973). 4. ΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ: Κατόπιν αποδοχής σχετικής αιτήσεως μου προς την Έδρα της Ακτινολογίας του Πανεπιστημίου της Γενεύης - Ελβετίας προκειμένου να μετεκπαιδευτώ στην ειδικότητα της Ακτινολογίας διορίσθηκα έμμισθος τακτικός Πανεπιστημιακός βοηθός (Assistant regulier) τον Ιούνιο του 1973, στο HOSPITAL CANTONAL. H αναφερόμενη θητεία μου περιλαμβάνει 3 περιόδους εκπαίδευσης: Την α' περίοδο στο Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα από τον Ιούνιο 1973 έως τον Δεκέμβριο 1974 κατά την διάρκεια της οποίας εκπαιδεύτηκα σε όλο το φάσμα της ακτινοδιαγνωστικής συμπεριλαμβανομένης της παιδο-ακτινολογίας υπό την καθοδήγηση του αειμνήστου Καθηγητού P. Wettstein και του δασκάλου μου υφηγητού κ. Παν. Σχοινά, Έλληνα στην καταγωγή. Παράλληλα με την ενδονοσοκομειακή πρακτική και θεωρητική εκπαίδευση παρακολούθησα όλες τις τακτικές διαπανεπιστημιακές συναντήσεις (colloques) με άλλα Ελβετικά Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία όπως της Λωζάννης και της Βέρνης. Την β' περίοδο στο τμήμα Ραδιο-ισοτόπως και ραδίου από τον Δεκέμβριο 1974 έως τον Ιούνιο του 1975 κατά την διάρκεια της οποίας εκπαιδεύτηκα σε όλο το φάσμα εφαρμογών διαγνωστικών και θεραπευτικών των ραδιο-ισοτόπων (γ camera, εμφυτεύσεις ραδίου) από τον καθηγητή κ A. Donath. Tέλος την γ' περίοδο στο τμήμα Ακτινοθεραπείας από τον Ιούνιο 1975 και Αύγουστο 1978, εκπαιδεύτηκα σε όλες τις ακτινοθεραπευτικές μεθόδους (βόμβα κοβαλτίου, ακτίνες Χ και γραμμικό επιταχυντή, έναν από τους πρώτους εγκατεστημένους στην Ευρώπη) από τον καθηγητή J.P. Paunier (πιστοποιητικό). Το τελευταίο διάστημα της μετεκπαίδευσης είχα αναλάβει υπεύθυνα καθήκοντα θεραπείας και παρακολούθησης ομάδος ασθενών κυρίως με νεοπλασίας Ω.Ρ.Λ. και Ουροποιητικού Συστήματος. Τον τελευταίο χρόνο μετά από πρόταση του καθηγητή κ. P. Wettstein προς την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Γενεύης, έλαβα την εντολή εκπόνησης διδακτορικής διατριβής (These) την οποία υποστήριξα επιτυχώς σε ειδική συνεδρία στο Καντονικό Νοσοκομείο της Γενεύης τον Σεπτέμβριο του 1976, αξιωθείς τον τίτλο του Διδάκτορος της Ιατρικής Σχολής. Μετά την επιστροφή μου στην Ελλάδα έδωσα επιτυχώς τις νενομισμένες εξετάσεις αναγνώρισης ειδικότητος ενώπιον Επιτροπής μέλη της οποίας ήσαν 2 εξέχουσες προσωπικότητες της ιατρικής ο τότε Καθηγητής της Ακτινολογίας κ. Κ. Παπαβασιλείου και ο αείμνηστος Υφηγητής της Ακτινολογίας Δ. Γιαννάκος. Η Διδακτορική Διατριβή μου (Πανεπιστήμιο Γενεύης) είχα την τιμή να τύχει αναγνώρισης ισοτιμίας από την Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Αθηνών σε ειδική Συνεδρία της 17.10.78. ΙΙΙ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ 1. Πτυχίο Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών (1969) 2. Διδακτορική Διατριβή Πανεπιστημίου Γενεύης-Ελβετίας (1976) 3. Ισοτιμία Διδακτορικού από το Πανεπιστήμιο Αθηνών (1978) IV. ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Τίτλος ειδικότητος Ακτινολόγου - Ραδιολόγου (Νοέμβριος 1976). V. ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ & ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Α. Από τον Ιανουάριο του 1977 έως και τον Μάρτιο του 1981 εργάσθηκα ως επιμελητής στο Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα του Νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία, όπου είχα την ευκαιρία να ασκήσω την Παιδοακτινολογία, εφαρμόζων περί το αντικείμενο τις γνώσεις που είχα λάβει κατά την μετεκπαίδευση μου στην Ακτινολογία, ως ανέλυσα στην ενότητα ΙΙ, συνεργαζόμενος στον εξαιρετικά ενδιαφέροντα αυτό τομέα της ειδικότητός μου με τον θαυμάσιο επιστήμονα και δάσκαλο αείμνηστο Δ. Γιαννάκο, Δ/ντή τότε του Ακτινολογικού Τμήματος. Β. Σε παράλληλη απασχόληση το διάστημα Οκτωβρίου 76 - Δεκεμβρίου 80 εργάσθηκα ως επιμελητής στο Ακτινολογικό τμήμα του Σισμανόγλειου Γενικού Νοσοκομείου, Δ/ντής τότε ο κ. Τρ. Γιαννακός. Γ. Από 1.1.1981 κατέλαβα κατόπιν των νομίμων διαδικασιών την θέση του Δ/ντού του Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος του Γ.Π.Ν.Α. Σισμανόγλειου, θέση που κατέχω μέχρι και σήμερα. Δ. Εκλεγμένος Επίκουρος Καθηγητής της Ακτινολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (Συνεδρία 20.212.1999). Από της αναλήψεως των καθηκόντων μου ως Δ/ντού εστίασα το ενδιαφέρον και τις προσπάθειές μου σε 4 τομείς:Αναβάθμιση εξοπλισμού, Κτιριακή Υποδομή, Εκπαίδευση Προσωπικού, Μετεκπαίδευση Προσωπικού VI. ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Μέλος της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρίας (Διατέλεσα μέλος και ταμίας στο Δ.Σ. για δύο περιόδους) Μέλος της Ελληνικής Ηπατολογικής Εταιρίας Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακτινολογικής Εταιρίας Μέλος της Ευρωπαϊκής Ουρο-Ακτινολογικής Εταιρίας (ESUR) Ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Τηλεϊατρικής.