Η ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια υψηλής ευκρίνειας ηχοβολέων, οδήγησε στην καλή ανίχνευση ανατομικών στοιχείων του μαστού και τόνωσε ξανά το ενδιαφέρον για διάγνωση και θεραπευτική χρήση και με υπερήχους, παθήσεων των μαστών.

Η υπερηχογραφική εξέταση των μαστών αποτελεί ανεκτίμητη βοήθεια στο χαρακτηρισμό, αντιμετώπιση και διάγνωση παθολογικών ευρυμάτων.

Η γυναίκα, η οποία επιθυμεί να κάνει προληπτικό έλεγχο μαστών ή πρόκειται να ελεγχθεί για κάποιο παθολογικό εύρημα (συνήθως το πρώτο εύρημα είναι η διαπίστωση μιας διόγκωσης στο μαστό σαν μικρό ή μεγαλύτερο "μπαλάκι", πρέπει να γνωρίζει ότι η μέθοδος είναι:

  • Ακίνδυνη (δεν υπάρχει κανενός είδους ακτινοβολία)
  • Μπορεί να επαναλαμβάνεται όσο συχνά χρειάζεται "άφοβα"
  • Ανώδυνη
  • Χαμηλού κόστους
  • Γρήγορη
  • Με άμεσα αποτελέσματα, εφ' όσον η εξέταση εκτελείται από Ιατρό - Ακτινολόγο, άριστο γνώστη της μεθόδου. Διαφορετικά, υπάρχει ο φόβος ψευδούς θετικής ή ψευδούς αρνητικής διάγνωσης.

Σε συνδυασμό με την κλασσική μαστογραφία και την διαδερμική βιοψία διά λεπτής βελόνης (όταν χρειάζεται), η υπερηχογραφία, οδηγεί γρηγορότερα σε ασφαλή διάγνωση ενός όγκου είτε αυτός αφορά σε απλή κύστη (συνηθέστερη και άνευ σημασίας) είτε σε νεοπλασία καλοήθη ή κακοήθη.

Η ταχεία διάγνωση οδηγεί στην ταχεία αντιμετώπιση της νόσου και την ριζική θεραπεία της.