Παιδιατρική Κλινική, Μαιευτήριο "ΜΗΤΕΡΑ"

Ξενίας 18, 11528, Αθήνα
Τηλ. 2107778388, Κιν. 6944384506
e-mail: [email protected]

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ
1974: Απολυτήριο λυκείου στην Ιορδανία.
10/75-6/81: Σπουδές στην Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών.
3/82-4/83 : Ειδίκευση στην Ακτινολογία, Νοσηλευτικό Ίδρυμα Εκκλησίας Ελλάδας και Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία»
7/83-7/87: Ειδίκευση στην Παιδιατρική στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Παίδων "Π & Α Κυριακού"
9/87: Τίτλος ειδικότητας Παιδιατρικής
7/92 – 9/99: Επιστημονικός συνεργάτης του Διαβητολογικού Κέντρου του Νοσοκομείου Παίδων "Π & Α Κυριακού"
17/3/99: Διδακτορική διατριβή με τίτλο: Ο μεταβολισμός των οστών σε παιδιά με φαινυλκετονουρία (PKU), στο Πανεπιστήμιο Κρήτης
9/88-6/92: Παιδίατρος στο Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού.
10/87 – 08/2010: Παιδίατρος Παιδιατρικής Κλινικής, Ιατρικό Αθηνών, Μαρούσι.
Από 09/2010: Παιδιατρική Κλινική «Μητέρα».

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
1987: Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία
1988: Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία
1989: Ελληνική Εταιρεία Μεταβολισμού Μετάλλων
1992: International Society of Pediatric & Adolescent Diabetes (ISPAD)
1995: Ελληνική Εταιρεία Παχυσαρκίας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
 Συμμετοχή σε 29 διεθνή μετεκπαιδευτικά σεμινάρια και 45 συνέδρια.
 Ενεργή συμμετοχή (coordinator) στην οργάνωση 4 διεθνών συνεδριών.
 25 δημοσιεύσεις σε ξένα ιατρικά περιοδικά και 13 στον Ελληνικό Ιατρικό τύπο.