Οφείλεται στον ιό Myxovirus parotitidis, που μεταδίδεται με την επαφή, τα σταγονίδια και αντικείμενα μολυσμένα με σάλια. Προσβάλει συνήθως παιδιά ηλικίας >5 ετών. Η μετάδοση γίνεται 2 μέρες πριν από τη διόγκωση του αδένα μέχρι την εξαφάνισή της.

Χρόνος επώασης: 14-21 μέρες

Κλινική εικόνα:
Μόνον το 60-70% των περιπτώσεων εκδηλώνουν συμπτώματα.
Αμφιτερόπλευρη ή ετερόπλευρη επώδυνη διόγκωση του αδένα (στην γωνία του γνάθου).
Πυρετός
Κεφαλαλγία
Πόνος κατά τη κατάποση

Επιπλοκές:
Μηνιγγοεγκεφαλίτιδα
Παγκρεατίτιδα
Ορχίτιδα (1:4 στους εφήβους ή ενήλικες)
Ωοθηκίτιδα

Αντιμετώπιση:
Ανάπαυση
Αναλγητικά φάρμακα