Αγίας Σοφίας 32, Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310 222 437 & 694 7273304

Στην Αθήνα δέχεται με ραντεβού

www.christoforidou.gr, [email protected]

Εξειδικευθείσα στην Προηγμένη Αισθητική Χειρουργική

Advanced Aesthetic Plastic Surgery Fellowship:
- Wellington Hospital, London
- Melbourne Institute of Plastic Surgery, Melbourne
- Instituto Javier de Benito, Barcelona

Μέλος "International Society οf Aesthetic Plastic Surgery"