Αγίας Σοφίας 32, Θεσσαλονίκη τηλ: 2310 222 437 & 694 7273304 Στην Αθήνα δέχεται με ραντεβού www.christoforidou.gr, [email protected] Εξειδικευθείσα στην Προηγμένη Αισθητική Χειρουργική Advanced Aesthetic Plastic Surgery Fellowship: - Wellington Hospital, London - Melbourne Institute of Plastic Surgery, Melbourne - Instituto Javier de Benito, Barcelona Μέλος "International Society οf Aesthetic Plastic Surgery"