Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Γενικές πληροφορίες: Γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1948. Τελείωσε το Α' Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης και μετά από επιτυχείς εξετάσεις ενεγράφη και σπούδασε στο Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο. Κατόπιν υπηρέτησε επί 28 μήνες στον Ελληνικό στρατό ως οπλίτης- ιατρός. Στη συνέχεια εργάσθηκε στο Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών προς απόκτηση της ειδικότητος της πνευμονολογίας- φυματιολογίας. Κατόπιν επιτυχών εξετάσεων τον Νοέμβριο του 1977 έλαβε τον τίτλο ειδικότητος. Στο πανεπιστήμιο του Dundee και στο Institute of Occupational Medicine εξειδικεύθηκε στην ιατρική της εργασίας. Πανεπιστημιακή σταδιοδρομία: Κατά τον Νοέμβριο του 1981 διορίσθηκε ως επιστημονικός συνεργάτης στην έδρα της πνευμονολογίας- φυματιολογίας. Το 1983 εξελέγη Λέκτωρ, το 1990 Επίκουρος καθηγητής και το 1998 Αναπληρωτής καθηγητής. Κλινική σταδιοδρομία: Από το 1973 συνεχής νοσοκομειακή σταδιοδρομία. Έχει εργασθεί στα ακόλουθα νοσοκομεία: Στρατιωτικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος, Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών, Κρατικό Νοσοκομείο Λαμίας, Θεραπευτήριο Ευαγγελισμός, Ninewells-hospital Dundee Scotland City-hospital-Edinburgh Scotland. Παρούσα θέση: Είναι αναπληρωτής καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου METROPOLITAN.