Υπάρχει μεγάλος αριθμός λοιμώξεων που οφείλονται σε ποικίλους αιτιολογικούς παράγοντες και εντοπίζονται σε διάφορα σημεία αναπνευστικού συστήματος. Ανάλογα με την εντόπιση διακρίνουμε τις λοιμώξεις του ανωτέρου και του κατωτέρου αναπνευστικού συστήματος.

Οι λοιμώξεις του ανωτέρου αναπνευστικού συστήματος είναι:

α) Το κοινό κρυολόγημα

β) Η φαρυγγίτις

γ) Οι λοιμώξεις της στοματικής κοιλότητος

δ) Η λαρυγγίτις

ε) Η οξεία λαρυγγο-τραχειο-βρογχίτις

στ) Η επιγλωττίτις

ζ) Η καταρροϊκή τραχείτις

η) Οι λοιμώξεις των κόλπων του προσώπου, του ωτός και της μαστοειδούς αποφύσεως.

Οι λοιμώξεις του ανωτέρου αναπνευστικού είναι οι συχνότερες από όλα τα είδη των λοιμόξεων.