Καθηγητής Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας ΕΚΠΑ, Διευθυντής Β’ Πανεπιστημιακής Δερματολογικής Κλινικής του Π.Γ.Ν 'Αττικόν'.