Στοιχεία επικοινωνίας: e-mail: giannis122@windowslive.com, τηλ: 6986882832