‘Προτίμηση’ στα παιδιά και τους νεαρούς εφήβους, δείχνει ο ιός Α (Η1Ν1)ν. Η ηλικιακή ομάδα 0 – 17 ετών εμφανίζει μακράν τα περισσότερα κρούσματα γριπώδους συνδρομής.

Το 4,5% των παιδιών και εφήβων εμφάνισαν συμπτώματα γρίπης κατά την 47η εβδομάδα (16 έως 22 Νοεμβρίου), έναντι ποσοστού μόλις 1% των ηλικιών 18 έως 64 ετών και κάτω του 0,5% στις ηλικίες άνω των 65 ετών.

Τα παραπάνω προκύπτουν από την εβδομαδιαία τηλεφωνική έρευνα που διενεργεί το Πανεπιστήμιο της Αθήνας (Ηλίας Νικολακόπουλος, Άγγελος Χατζάκης). Τα πρόσφατα στοιχεία δείχνουν σημαντική αύξηση των κρουσμάτων την περασμένη εβδομάδα, σε σύγκριση με τις αμέσως προηγούμενες στις ηλικίες έως 17 ετών.

Συγκεκριμένα, κατά την 46η εβδομάδα, το ποσοστό των παιδιών και εφήβων με συμπτώματα γρίπης ήταν οριακά πάνω από 3% και κατά την 45η εβδομάδα μόλις 2%. Υπερδιπλασιάστηκε, δηλαδή, το ποσοστό μέσα σε τρεις εβδομάδες.

Στις ηλικίες αυτές αποτυπώνεται ουσιαστικά η επιδημιολογική πορεία της νέας γρίπης, καθώς στις άλλες πληθυσμιακές ομάδες οι διακυμάνσεις είναι ελάχιστες. Η έρευνα δείχνει ότι οι ηλικίες 0 – 17 ετών εμφανίζουν και τις περισσότερες οξείες αναπνευστικές λοιμώξεις (11% έναντι 4% των ηλικιών 18 – 64 ετών).

Συμπτώματα

Το 2% των συμμετεχόντων στην έρευνα, δήλωσαν ότι την εβδομάδα από 16 έως 22 Νοεμβρίου κάποιο από τα μέλη της είχε πυρετό από 37 έως 38. Το 4% απάντησαν ότι κάποιο από τα μέλη της οικογένειας είχε καταρροή και πονόλαιμο, το 6% βήχα και το 2% πυρετό πάνω από 38.

Εμβόλιο

Ως προς την πρόθεση εμβολιασμού, το ενδιαφέρον των πολιτών παρέμενε χαμηλό τη συγκεκριμένη εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, το 10% απάντησαν ότι θα εμβολιαστούν σίγουρα, το 11% ότι μάλλον θα εμβολιαστούν, το 20% ότι μάλλον δεν θα εμβολιαστούν, το 45% ότι σίγουρα δεν θα εμβολιαστούν, ενώ το 15% δεν έδωσαν κάποια απάντηση.

Σαφώς διαφορετική είναι η εικόνα στα άτομα με χρόνια νοσήματα. Το 18,3% απάντησαν ότι θα εμβολιαστούν σίγουρα, το 10,6% ότι μάλλον θα εμβολιαστούν, το 15,9% ότι μάλλον δεν θα εμβολιαστούν, το 36,1% ότι δεν θα εμβολιαστεί σίγουρα, ενώ το 19,2% δεν απάντησαν.