Φάρμακο που χρησιμοποιείται ήδη σε άντρες με υπερπλασία του προστάτη φαίνεται να μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου στον προστάτη, σύμφωνα με μεγάλη διεθνή έρευνα.

Κλινική δοκιμή που διήρκεσε 4 χρόνια και πραγματοποιήθηκε σε περισσότερους από 6.500 άντρες ανακάλυψε ότι όσοι έλαβαν δουταστερίδη είχαν 23% χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου στον προστάτη σε σχέση με αυτούς που έλαβαν εικονικό φάρμακο.

Οι άντρες που έλαβαν μέρος στην έρευνα που δημοσιεύεται στο περιοδικό ‘New England Journal of Medicine’, βρίσκονταν σε υψηλό κίνδυνο εμφάνισης της νόσου.

Βρετανοί ερευνητές χαιρέτησαν τα αποτελέσματα αλλά δήλωσαν ότι χρειάζεται μακροχρόνια έρευνα.
Δεν είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη ομάδα φαρμάκων έχει βρεθεί να έχει δυνατότητες στην πρόληψη του καρκίνου στον προστάτη.

Το 2003, ερευνητές έδειξαν ότι παρόμοιο φάρμακο, η φιναστερίδη, μειώνει τον κίνδυνο καρκίνου του προστάτη κατά το ένα τέταρτο σε υγιείς άντρες αλλά επίσης ανακάλυψε ότι οι όγκοι που εντοπίστηκαν ήταν περισσότερο επιθετικοί.

Και τα δυο φάρμακα συνταγογραφούνται σε άντρες με υπερπλασία προστάτη.

Η νέα έρευνα εξέτασε άντρες ηλικίας 50 έως 75 ετών που αντιμετώπιζαν υψηλό κίνδυνο καρκίνου στον προστάτη επειδή είχαν υψηλά επίπεδα PSA αλλά δεν είχαν καρκίνο στον προστάτη.
Έλαβαν καθημερινή δόση δουταστερίδης ή εικονικό φάρμακο.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας ο καρκίνος του προστάτη εμφανίστηκε σε 659 άντρες που λάμβαναν το φάρμακο και 858 άντρες που λάμβαναν εικονικό.

Σε άντρες με οικογενειακό ιστορικό καρκίνου στον προστάτη, το φάρμακο μείωσε τον σχετικό κίνδυνο διάγνωσης καρκίνου στον προστάτη κατά 31,4%.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι οι περισσότεροι όγκοι που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας ενδεχομένως θα ήταν παρόντες από την αρχή αλλά θα ήταν πολύ μικροί για να εντοπιστούν.

Δήλωσαν ότι αυτό στηρίζει την ιδέα ότι το φάρμακο συρρικνώνει όγκους του προστάτη αρχικού σταδίου ή τους εμποδίζει από τη μεγέθυνση σε μέγεθος που θα μπορούσε να εντοπιστεί και που θα χρειαζόταν αγωγή.

Ο επικεφαλής της έρευνας, Dr Gerald Andriole, του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον, δήλωσε ότι τα φάρμακο θα μπορούσε υποθετικά να προσφέρει σε χιλιάδες άντρες την πιθανότητα να μειώσουν τον κίνδυνο της νόσου.

Πρόσθεσε ότι αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι περισσότεροι άντρες θα μπορούσαν να αποφύγουν μη αναγκαία αγωγή για καρκίνο του προστάτη και παρενέργειες που μπορούν να προκύψουν από την αγωγή.