Ερευνητές ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν αριθμό παραγόντων που μπορεί πιθανόν να αποτελούν το κλειδί για την εξέλιξη του γλαυκώματος.

Το γλαύκωμα συνήθως προκαλείται από αύξηση της φυσιολογικής πίεσης υγρού μέσα στον οφθαλμό. Η συσσωρευμένη πίεση βλάπτει το οπτικό νεύρο. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται την ύπαρξη γλαυκώματος όταν αρχίζουν να χάνουν την περιφερειακή τους όραση.

Όμως τότε είναι αργά για να σωθεί μεγάλο μέρος της όρασης.

Ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία 587 ασθενών. Χρησιμοποίησαν φωτογραφίες, ανάλυση του οπτικού πεδίου των ασθενών και μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης (ΙΟΡ). Κατέληξαν ότι σημαντικοί παράγοντες κινδύνου για την πρόοδο του γλαυκώματος είναι η λέπτυνση του κερατοειδούς, η απώλεια του οπτικού πεδίου και η ενδοφθάλμια πίεση18 mmHg ή υψηλότερη.

Η επίδραση της ενδοφθάλμιας πίεσης μπορεί ενδεχομένως να είναι το πιο σημαντικό εύρημα, δήλωσαν οι ερευνητές.

Ο Dr. Carlos Gustavo V. De Moraes, από το New York Eye and Ear Infirmary, σημειώνει ότι φάνηκε πως για κάθε αύξηση mmHg στην ενδοφθάλμια πίεση,υπάρχει σημαντική αύξηση του κινδύνου εξέλιξης για ασθενείς που αντιμετωπίζονται για γλαύκωμα.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι η μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης γίνεται εύκολα και μπορεί ενδεχομένως να βοηθήσει τους γιατρούς να αποφασίσουν πόσο επιθετικά να αντιμετωπίσουν συγκεκριμένους ασθενείς για να καθυστερήσει η πρόοδος του γλαυκώματος.

Η έρευνα δημοσιεύεται στο περιοδικό ‘Archives of Ophthalmology.’

Πηγές: ‘Archives of Ophthalmology.’