Γυναίκες που χρησιμοποιούν αντισυλληπτικά χάπια για τουλάχιστον 3 χρόνια μπορεί ενδεχομένως να αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης γλαυκώματος, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Σε έρευνα που παρουσιάστηκε στο συνέδριο της American Academy of Ophthalmology, ερευνητές εξέτασαν στοιχεία 3.400 γυναικών ηλικίας 40 ετών και άνω στις ΗΠΑ, οι οποίες είχαν συμπληρώσει ερωτηματολόγια όσον αφορά τη χρήση αντισύλληψης και την υγεία των οφθαλμών.

Γενικά, γυναίκες που λάμβαναν αντισυλληπτικά χάπια για 3 χρόνια ή περισσότερο είχαν διπλάσιο κίνδυνο εμφάνισης γλαυκώματος σε σύγκριση με γυναίκες που τα χρησιμοποίησαν για βραχύτερο διάστημα ή που δεν έλαβαν ποτέ.

Η ερευνήτρια Elaine Wang, του Duke University, δήλωσε ότι πιστεύει αναλύοντας τα στοιχεία ότι υπάρχει σχέση μεταξύ μακρόχρονης χρήσης αντισυλληπτικών χαπιών και γλαυκώματος. Η αιτία δεν είναι σαφής και το επόμενο βήμα είναι να εξεταστούν προσεχτικά τα μάτια και αυτό που συμβαίνει στην όραση μιας γυναίκας που λαμβάνει αντισυλληπτικά χάπια. Χρειάζεται να επαληθευτούν τα ευρήματα, πρόσθεσε.

Επιπλέον, οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι άλλοι παράγοντες όπως ηλικία, φυλή, ιστορικό υγείας των οφθαλμών και ηλικία εμμηναρχής συνδέονταν με αυξημένες πιθανότητες γλαυκώματος.