Τα κατοικίδια στο σπίτι μπορούν ενδεχομένως να βελτιώσουν τις κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών με αυτισμό και να τους δώσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, ανακάλυψε νέα έρευνα.

Η Gretchen Carlisle, του University of Missouri, δήλωσε ότι παιδιά με αυτισμό δεν ασχολούνται άμεσα με άλλους αλλά αν υπάρχει ένα κατοικίδιο στο σπίτι με το οποίο να συνδέονται και ένας επισκέπτης να αρχίσει να ρωτά για αυτό, το παιδί μπορεί ενδεχομένως να ανταποκριθεί.

Οι σκύλοι και άλλα κατοικίδια παίζουν σημαντικό ρόλο στην κοινωνική ζωή των ανθρώπων και μπορούν να δράσουν ως καταλύτες για την κοινωνική αλληλεπίδραση.

Οι ερευνητές εξέτασαν 70 οικογένειες που είχαν παιδιά με αυτισμό, μεταξύ 8 και 18 ετών.

Η Carlisle δήλωσε ότι όταν συνέκρινε τις κοινωνικές δεξιότητες παιδιών με αυτισμό που ζούσαν με σκύλους αυτά είχαν καλύτερες δεξιότητες από τα παιδιά που δεν ζούσαν με κάποιο κατοικίδιο.

Όταν υπάρχουν κατοικίδια σε κοινωνικές περιστάσεις ή στη σχολική αίθουσα, τα παιδιά μιλούν και ασχολούνται περισσότερο το ένα με το άλλο.

Η επίδραση φαίνεται να αφορά επίσης παιδιά με αυτισμό και μπορεί να ευθύνεται για την αυξημένη αυτοπεποίθησή τους όταν περιστοιχίζονται από ζώα.

Τα ευρήματα δημοσιεύονται στο περιοδικό ‘’Journal of Autism and Developmental Disorders.’’

 

Πηγές:
‘’Journal of Autism and Developmental Disorders.’’