«Η συσχέτιση αυτή ήταν πιο σημαντική στους μεσήλικους 40-59 χρονών» δήλωσε ο Dr. Sean Skeldon, resident στο University of Toronto στον Καναδά. «Η πιθανότητα μη-διαγνωσμένου διαβήτη αυξανόταν από μία στις 50 στους άντρες χωρίς στυτική δυσλειτουργία, σε μία στις 10 στους άντρες με στυτική δυσλειτουργία».

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η παρούσα έρευνα βρήκε μόνο μία συσχέτιση και δεν αποδεικνύει αιτολογική σχέση μεταξύ των δύο προβλημάτων υγείας.

Η έρευνα δημοσιεύεται στο τεύχος Ιουλίου/Αυγούστου του περιοδικού «Annals of Family Medicine».
Στα πλαίσιά της, η ομάδα του Skeldon εξέτασε στοιχεία από πάνω από 4.500 άντρες ηλικίας 20 ετών και πάνω, που συμμετέχουν στην U.S. National Health and Nutrition Examination Survey.

Η επίπτωση του αδιάγνωστου διαβήτη ήταν 11,5% στους άντρες με πρόβλημα στύσης και 3% σε όσους δεν είχαν τέτοιο πρόβλημα. Στις ηλικίας 40-59 ετών, ήταν αντίστοιχα 19% και 3%.

Η στυτική δυσλειρουργία είναι παράγοντας κινδύνου για μελλοντική καρδιοπάθεια και οι άντρες εύκολα την αντιλαμβάνονται ώστε να ελεγχθούν, είπε ο Skeldon.

Πηγές:
Η έρευνα δημοσιεύεται στο τεύχος Ιουλίου/Αυγούστου του περιοδικού «Annals of Family Medicine».