Οι έρευνες, που δημοσιεύονται στο περιοδικό «New England Journal of Medicine», αφορούν τις ασθενείς με εξάπλωση του καρκίνου σε πολύ λίγους (έναν έως τρεις) λεμφαδένες. Και αυτό, γιατί όσες έχουν καρκινικά κύτταρα σε περισσότερους υποχρεωτικά κάνουν θεραπεία, ενώ αν δεν υπάρχει καθόλου εξάπλωση στους λεμφαδένες δεν γίνεται ακτινοβόληση, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Στη πρώτη από τις μελέτες συμμετείχαν 1.832 γυναίκες με αρχικού σταδίου καρκίνο μαστού, οι μισές από τις οποίες ακτινοβολήθηκαν στους λεμφαδένες και οι υπόλοιπες όχι. Οι περισσότερες από τις ασθενείς είχαν έναν έως τρεις λεμφαδένες θετικούς για καρκίνο.
Την επόμενη δεκαετία, το 82% όσων είχαν ακτινοβοληθεί στους λεμφαδένες δεν είχαν ενδείξεις υποτροπής της νόσου, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό σε όσες δεν ακτινοβολήθηκαν ήταν 77%.

Οι παρενέργειες ήταν σχετικά λίγες, δήλωσε ο κύριος ερευνητής Dr. Timothy Whelan, ογκολόγος στο McMaster University και στο Hamilton Health Sciences Juravinski Cancer Center του Καναδά. Το περίπου 8% των ακτινοβολημένων γυναικών παρουσίασαν λεμφοίδημα και λίγο πάνω από το 1% φλεγμονή στον πνεύμονα. Η πιο συχνή παρενέργεια ήταν δερματικό εξάνθημα, που εκδήλωσαν περίπου οι μισές.

Ανάλογες διαφορές παρατηρήθηκαν στη δεύτερη μελέτη που έγινε σε 4.000 Ευρωπαίες. Απ’ όσες έκαναν ακτινοβόληση των λεμφαδένων, το 72% δεν είχε υποτροπή του καρκίνου την επόμενη δεκαετία, ενώ σε όσες δεν ακτινοβολήθηκαν το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 69%.

Πηγές: 'New England Journal of Medicine'