Η παρηγορητική χημειοθεραπεία, η οποία τους τελευταίους μήνες ζωής πιστεύεται ότι βελτιώνει την ποιότητα ζωής των ασθενών και, ενδεχομένως την παρατείνει, σε πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο JAMA Oncology, φαίνεται να μην επιτυγχάνει αυτούς τους στόχους. Σύμφωνα με την γνώμη των φροντιστών, ασθενείς με καλή γενική κατάσταση υπέφεραν από τις επιπτώσεις της χημειοθεραπείας, χωρίς παράλληλα να είναι εμφανές κάποιο αποτέλεσμα παράτασης ζωής.

Η διευθύντρια της μελέτης, Holly Prigerson, από το Weill Cornell Medical College της Νέας Υόρκης ανέμενε ότι οι ασθενείς με καλή φυσική κατάσταση (ECOG 0 ή 1, που αντιστοιχεί τουλάχιστον 70 τοις εκατό στον δείκτη Karnofsky, όπου οι ασθενείς δεν εξαρτώνται από εξωτερική βοήθεια) θα ωφελούνταν από την παρηγορητική χημειοθεραπεία.

Ωστόσο η ευνοϊκή επίδραση στο προσδόκιμο όριο ζωής, δεν διεφάνη. Οι ασθενείς δεν έζησαν περισσότερο από τους ασθενείς με τις ίδιες ECOG τιμές που είχαν αποφασίσει να μην υποβληθούν σε χημειοθεραπεία. Η ποιότητα ζωής τους ήταν μάλιστα χειρότερη από αυτούς που δεν είχαν κάνει χημειοθεραπεία.

Το αποτέλεσμα ήταν αναπάντεχο, με δεδομένο ότι σε πολλές κλινικές δοκιμές η χημειοθεραπεία σε μεταστατικά καρκινώματα εκτός από παράταση ζωής (συνήθως μικρή) οδηγεί και ε μια βελτιωμένη ποιότητα ζωής. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι περισσότερες από αυτές τις μελέτες περιορίζουν τη συμμετοχή σε ασθενείς με καλή φυσική κατάσταση (ECOG 0 ή 1), έτσι ώστε η Prigerson να μπορεί να αναμένει αντίστοιχα βελτιωμένη ποιότητα ζωής.

Πηγές:
JAMA Oncology