Άντρες και γυναίκες με προχωρημένο πολύποδα στο παχύ έντερο έχουν παρόμοιες πιθανότητες ο πολύποδας να εξελιχτεί σε καρκίνο, ενώ ο κίνδυνος αυξάνεται με την ηλικία και στα δυο φύλα. Τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη Γερμανία.

Οι πολύποδες στο παχύ έντερο, που ονομάζονται και αδενώματα βρίσκονται στο 40% περίπου των ενηλίκων άνω των πενήντα. Λιγότερο από το 5% αυτών εξελίσσονται σε καρκίνο. Ο Dr. Hermann Brenner, του Γερμανικού Ινστιτούτου για την Έρευνα του Καρκίνου, στη Χαϊδελβέργη, εξέτασε με τους συνεργάτες του συνδυασμένα στοιχεία από 840.149 κολονοσκοπήσεις και στοιχεία καρκινοπαθών.

 Όπως αναφέρουν στο περιοδικό ‘Gut’, τα ετήσια ποσοστά εξέλιξης σε καρκίνο αυξήθηκαν από 2,6% σε γυναίκες ηλικίας 55 έως 59 στο 5,6% των γυναικών, ηλικίας 80 ετών και άνω. Στους άντρες των ίδιων ηλικιακών ομάδων τα ποσοστά αυξήθηκαν από το 2,6% στο 5,1%.

Στην ανάλυση, υπολογισμοί για τον δεκαετή κίνδυνο έδειξαν αύξηση του κινδύνου από το 25,4% στην ηλικία των 55 ετών στο 42,9% για την ηλικία των 80 στις γυναίκες. Τα αντίστοιχα ποσοστά στους άντρες αυξήθηκαν από το 25,2% στο 39,7%.

Ο Brenner και οι συνεργάτες του σημειώνουν ότι το εύρημα πως τα ποσοστά εξέλιξης πολύποδα σε καρκίνο, στο παχύ έντερο, συνδέονται έντονα με την ηλικία θα μπορούσε να έχει σημαντικές κλινικές εφαρμογές, πιθανόν προτείνοντας διαφορετικές χρονικές περιόδους ανάμεσα στις εξετάσεις, σε συνάρτηση με την ηλικία των ασθενών.

Ωστόσο, πρόσθετοι παράγοντες κινδύνου, όπως οικογενειακό ιστορικό καρκίνου στο παχύ έντερο πρέπει να ληφθούν επίσης υπόψη, σημειώνουν οι ερευνητές.

Πηγές:
'Gut'