• Έως 80% των ασθενών με αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα και το 84% των ασθενών με ψωριασική αρθρίτιδα που έλαβαν θεραπεία με σεκουκινουμάμπη δεν είχαν καμία ακτινολογική εξέλιξη στη σπονδυλική στήλη ή τις αρθρώσεις, αντίστοιχα1,2, στα δύο χρόνια

• Η σεκουκινουμάμπη μπορεί να βελτιώσει τα σημεία και τα συμπτώματα της αγκυλοποιητικής σπονδυλίτιδας και της ψωριασικής αρθρίτιδας περισσότερο από ότι η αδαλιμουμάμπη 3,4 -με βάση τις νέες έμμεσες συγκριτικές αναλύσεις

• Νέες κλινικές δοκιμές άμεσης σύγκρισης προγραμματίζονται για να συγκρίνουν τη σεκουκινουμάμπη έναντι της αδαλιμουμάμπης5

Οι αναλύσεις αυτές είναι από δύο μελέτες με τη χρήση της μεθόδου ανάλυσης Αντιστοίχισης-Προσαρμοσμένης Έμμεσης Σύγκρισης Matching - Adjusted Indirect Comparisons (MAIC). Η MAIC είναι μια έγκυρη και αποδεκτή μέθοδος για την έρευνα συγκριτικής αποτελεσματικότητας 6,7.

Για να συγκριθεί απευθείας η σεκουκινουμάμπη έναντι της αδαλιμουμάμπης, η Novartis σχεδιάζει να ξεκινήσει νέες συγκριτικές μελέτες (head-to-head) σε ασθενείς με ΑΣ και ΨΑ5. Αυτές θα είναι οι πρώτες μακροχρόνιες μελέτες άμεσης σύγκρισης επαρκούς ισχύος με βιολογικά φάρμακα για να διαφοροποιήσουν την αποτελεσματικότητα της θεραπείας σε αυτές τις συνθήκες.

"Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για νέες θεραπείες της για την αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα και την ψωριασική αρθρίτιδα, λόγω του ότι ένας σημαντικός αριθμός ασθενών δεν ανταποκρίνεται καλά στην αντι-TNF θεραπεία, που είναι το τρέχον πρότυπο περίθαλψης», δήλωσε ο Vasant Narasimhan, Global Head, Drug Development and Chief Medical Officer, της Novartis. «Υπάρχει ένας αυξανόμενος όγκος δεδομένων που υποστηρίζει τη δυνατότητα της σεκουκινουμάμπης να καθιερωθεί ως το νέο πρότυπο περίθαλψης των ασθενών που ζουν με αυτά τα εξουθενωτικά νοσήματα".

Επίσης στο ετήσιο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ρευματολογίας (EULAR 2016), παρουσιάστηκαν δεδομένα δύο ετών, που δείχνουν ότι έως και το 80% των ασθενών με ΑΣ που έλαβαν σεκουκινουμάμπη δεν είχε καμία ακτινολογική εξέλιξη στη σπονδυλική στήλη στην αξιολόγηση ακτινογραφίας1. Ένα παρόμοιο ποσοστό των ασθενών με ΨΑ (84%), οι οποίοι έλαβαν σεκουκινουμάμπη για δύο χρόνια, δεν είχαν επίσης καμία ένδειξη ακτινολογικής εξέλιξης 2.

Περισσότεροι από 9.600 ασθενείς έχουν λάβει θεραπεία με σεκουκινουμάμπη σε κλινικές δοκιμές για πολλαπλές ενδείξεις, και πάνω από 20.000 ασθενείς με ψωρίαση έχουν ήδη λάβει θεραπεία μετά την κυκλοφορία του5. Το προφίλ ασφαλείας της σεκουκινουμάμπης φάνηκε να είναι συνεπές με εκείνο που παρατηρήθηκε σε κλινικές δοκιμές σε όλο το φάσμα των ενδείξεων8-10.

Σχετικά με την ανάλυση MAIC και τους περιορισμούς αυτών των μελετών

Ενώ η ανάλυση MAIC έχει διεξαχθεί χρησιμοποιώντας δεδομένα από τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές, υπάρχουν περιορισμοί σε αυτές τις αναλύσεις που οφείλονται σε διαφορές στο σχεδιασμό των μελετών και στο μειωμένο ουσιαστικό μέγεθος δείγματος για τη σεκουκινουμάμπη. Επιπλέον, έχουν χρησιμοποιηθεί μόνο τα δημοσιευμένα δεδομένα της αδαλιμουμάμπης. Αυτό επηρεάζει τη διαθεσιμότητα των συγκριτικών στοιχείων και την αντιστοίχιση του πληθυσμού των ασθενών σε αυτές τις μελέτες. Περαιτέρω τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με την ανάλυση MAIC είναι διαθέσιμες στις επιστημονικές περιλήψεις που παρουσιάστηκαν στο EULAR 2016 6,7.

Σχετικά με τη σεκουκινουμάμπη και την ιντερλευκίνη-17A (IL-17Α)

Η σεκουκινουμάμπη είναι ένα πλήρως ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα που εξουδετερώνει επιλεκτικά την κυκλοφορούσα IL-17A. Τα ερευνητικά δεδομένα υποδηλώνουν ότι η IL-17A μπορεί να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ενεργοποίηση της ανοσιακής αντίδρασης του οργανισμού στην ψωρίαση, την ΨΑ και την ΑΣ11,12.

Συνολικά, η σεκουκινουμάμπη είναι εγκεκριμένη σε περισσότερες από 50 χώρες για τη θεραπευτική αντιμετώπιση της μέτριας ως σοβαρής ψωρίασης κατά πλάκας και σε αυτές περιλαμβάνονται οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ιαπωνία, η Ελβετία, η Αυστραλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς. Στην Ευρώπη, η σεκουκινουμάμπη έχει εγκριθεί ως πρώτης γραμμής συστηματική θεραπεία για τηναντιμετώπιση της μέτριας ως σοβαρής ψωρίασης κατά πλάκας σε ενήλικους ασθενείς13.

Επιπλέον, η σεκουκινουμάμπη είναι ο πρώτος αναστολέας IL-17Α με θετικά αποτελέσματα Φάσης III για τη θεραπεία της ενεργού ΨΑ και ΑΣ8-10 και τώρα έχει εγκριθεί στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες για αυτά τα νοσήματα.

Σχετικά με την Αγκυλοποιητική Σπονδυλίτιδα (AS)

Η ΑΣ ανήκει στην οικογένεια των χρόνιων φλεγμονωδών νόσων που περιλαμβάνει επίσης την ΨΑ. Η νόσος οδηγεί σε σοβαρή ελάττωση της κίνησης στη σπονδυλική στήλη και τη σωματική λειτουργία, η οποία έχει αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής. Οι άνθρωποι που επηρεάζονται συχνότερα είναι κυρίως άντρες, κατά τη διάρκεια της εφηβικής ηλικίας και στα είκοσι τους. Τα μέλη της οικογένειας των ατόμων με ΑΣ παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο εμφάνισης της νόσου14,15.

Οι βελτιώσεις στα συμπτώματα της ΑΣ μετριούνται από τα κριτήρια ανταπόκρισης ASAS (ASAS20), τα οποία ορίζονται ως βελτίωση τουλάχιστον 20% και απόλυτη βελτίωση τουλάχιστον 10 μονάδες σε 0-100mm κλίμακα σε τουλάχιστον τρία από τα ακόλουθα κριτήρια: τη βελτίωση της ευκαμψίας, τον βαθμό πόνου κατά τη διάρκεια της νύχτας, την ικανότητα να εκτελέσει συγκεκριμένες εργασίες, την πρωινή δυσκαμψία, και την μη περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης. Το ποσοστό των ασθενών που πέτυχαν ανταπόκριση ASAS20 είναι ένας αποδεκτός τρόπος μέτρησης της αποτελεσματικότητας των θεραπειών της ΑΣ16.

Σχετικά με την ψωριασική αρθρίτιδα

Η ΨΑ ανήκει στην οικογένεια των χρόνιων φλεγμονωδών νόσων που περιλαμβάνει επίσης την ΑΣ. Είναι, επίσης, στενά συνδεδεμένη με την ψωρίαση. Περίπου το 30% των ασθενών με ψωρίαση έχουν ΨΑ17 και έως και ένα στα τέσσερα άτομα με ψωρίαση μπορεί να έχει αδιάγνωστη ΨΑ18. Τα συμπτώματα της ΨΑ περιλαμβάνουν πόνο στις αρθρώσεις και δυσκαμψία, ψωρίαση του δέρματος και των ονύχων, πρησμένα δάχτυλα ποδιών και χεριών, επίμονο επώδυνο πρήξιμο των τενόντων, και μη αναστρέψιμη αρθρική βλάβη19. Έως 40% των ασθενών με ΨΑ μπορεί να παρουσιάζουν αρθρική βλάβη και μόνιμη σωματική παραμόρφωση20.

Οι βελτιώσεις στα συμπτώματα της ΨΑ μετριούνται από τα κριτήρια ανταπόκρισης ACR, τα οποία έχουν τρία επίπεδα – ACR20, 50, 70. Με το ACR20 υπάρχει μια βελτίωση 20% ή μεγαλύτερη στα ακόλουθα κριτήρια: μείωση του αριθμού των ευαίσθητων αρθρώσεων, μείωση του αριθμού των διογκωμένων αρθρώσεων και μείωση στα τρία από τα πέντε πρόσθετα κριτήρια, που είναι η εκτίμηση του ασθενούς για τον πόνο ή/και την αξιολόγηση του ασθενούς της ενεργότητας της νόσου, η εκτίμηση του γιατρού για την ενεργότητα της νόσου, τα επίπεδα ανικανότητας όπως μετρούνται από το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Υγείας του Stanford, και οι εργαστηριακές εξετάσεις που δείχνουν εάν η φλεγμονή είναι ενεργή. Το ACR50 και ACR70 χρησιμοποιούν τα ίδια κριτήρια όπως το ACR20, αλλά αναζητούν ένα υψηλότερο ποσοστό βελτίωσης (50% και 70%) αντί του 20%21.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Το παραπάνω δελτίο περιέχει δηλώσεις αναμενόμενων αποτελεσμάτων, οι οποίες αναγνωρίζονται από τη χρήση ορολογίας όπως «μπορεί», «σχεδιασμένα», «θα», «προτεινόμενα», «σχεδιάζει», «αυξάνει», «πιθανόν», «προτείνει» ή παρόμοιους όρους, ή με ρητές ή συνεπαγόμενες συζητήσεις σχετικά με την πιθανή έγκριση της άδειας κυκλοφορίας της σεκουκινουμάμπης, ή σχετικά με πιθανά μελλοντικά έσοδα από τη σεκουκινουμάμπη. Δεν θα πρέπει να εμπιστεύεστε άκριτα αυτές τις δηλώσεις.

Οι εν λόγω δηλώσεις αναμενόμενων αποτελεσμάτων βασίζονται στις τρέχουσες αντιλήψεις και προσδοκίες για τη διαχείριση αναφορικά με μελλοντικά συμβάντα, και υπόκεινται σε σημαντικούς γνωστούς και άγνωστους κινδύνους και αβεβαιότητες. Σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι από αυτούς τους κινδύνους ή αβεβαιότητες πραγματοποιηθεί, ή σε περίπτωση που οι υποκείμενες υποθέσεις αποδειχθούν λανθασμένες, τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από αυτά που ορίζονται στις ακόλουθες δηλώσεις αναμενόμενων αποτελεσμάτων. Δεν μπορεί να υπάρξει καμία εγγύηση ότι η σεκουκινουμάμπη θα υποβληθεί ή εγκριθεί για πώληση σε οποιαδήποτε αγορά, ή σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ούτε μπορεί να υπάρξει καμία εγγύηση ότι η σεκουκινουμάμπη θα λάβει έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές ή θα είναι εμπορικά διαθέσιμη στο μέλλον.

Συγκεκριμένα, οι προσδοκίες της διοίκησης σχετικά με τη σεκουκινουμάμπη θα μπορούσαν να επηρεαστούν μεταξύ άλλων από εγγενείς αβεβαιότητες στην έρευνα και την ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων μη αναμενόμενων αποτελεσμάτων κλινικών μελετών και της επιπλέον ανάλυσης των υφιστάμενων κλινικών δεδομένων, μη αναμενόμενων ενεργειών εκ μέρους των ρυθμιστικών αρχών ή καθυστερήσεων ή κρατικών διακανονισμών εν γένει, της ικανότητας της εταιρείας να λάβει ή να διατηρήσει την προστασία των δικαιωμάτων της πνευματικής της ιδιοκτησίας, των γενικότερων οικονομικών και βιομηχανικών συνθηκών, των διεθνών τάσεων όσον αφορά τη συγκράτηση των δαπανών στον χώρο της υγείας, συμπεριλαμβανομένων των συνεχών πιέσεων για μείωση των τιμών, μη αναμενόμενων θεμάτων ασφάλειας, μη αναμενόμενων θεμάτων σχετικά με την παραγωγή ή την ποιότητα, και άλλων κινδύνων και παραγόντων που αναφέρονται στο τρέχον έντυπο Form 20-F της Novartis AG που έχει αρχειοθετηθεί στην επιτροπή Securities and Exchange Commission των Η.Π.Α.

Η Novartis παρέχει τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το δελτίο τύπου με σημερινή ημερομηνία και δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση να ενημερώσει τυχόν αναμενόμενες δηλώσεις που περιέχονται στο παρόν δελτίο συνεπεία νέων πληροφοριών, μελλοντικών συμβάντων ή άλλων.

Βιβλιογραφία: 

1. Braun J, et al. Effect of secukinumab, an interleukin-17a inhibitor, on spinal radiographic changes through 2 years in patients with active ankylosing spondylitis: results of the phase 3 study, MEASURE 1. Abstract #3177 presented at the 25th European League Against Rheumatism Congress. 2016, June 8 – 11; London.
2. Kavanaugh A, et al. Secukinumab provides sustained improvements in the signs and symptoms of active psoriatic arthritis: 2-year efficacy and safety results from the Phase 3 randomised, double-blind, placebo-controlled trial, FUTURE 1. Abstract #3565 presented at the 25th European League Against Rheumatism Congress. 2016, June 8 – 11; London.
3. Maksymowych W, et al. Secukinumab for the treatment of ankylosing spondylitis: comparative effectiveness results versus adalimumab using a matching-adjusted indirect comparison. Abstract OP114 presented at the 25th European League Against Rheumatism Congress. 2016, June 8 – 11; London.
4. Nash P, et al. Secukinumab for the treatment of psoriatic arthritis: comparative effectiveness results versus adalimumab up to 48 weeks using a matching-adjusted indirect comparison. Abstract THU0448 presented at the 25th European League Against Rheumatism Congress. 2016, June 8 – 11; London.
5. Novartis. Data on file. May 2016.
6. Ndirangu K, et al. Trends in the use of Matching-Adjusted Indirect Comparisons in published literature and NICE technology assessments: A systematic review. PRM161. Value in Health. 2016; A99 (19).
7. Thom H, et al. Matching Adjusted Indirect Comparisons to assess comparative effectiveness of therapies: Usage in scientific literature and health technology appraisals. PRM167. Value in Health. 2016; A100 (19).
8. Baeten D, et al. Secukinumab, interleukin-17A inhibition in ankylosing spondylitis. N Engl J Med. 2015; 373:2534-48.
9. McInnes IB, et al. Secukinumab, a human anti-interleukin-17A monoclonal antibody, in patients with psoriatic arthritis (FUTURE 2): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. The Lancet. 2015; 386(9999):1137-1146.
10. Mease PJ, et al. Secukinumab inhibition of interleukin-17A in patients with psoriatic arthritis. N Engl J Med. 2015; 373(14):1329-39.
11. Kirkham BW, et al. Interleukin-17A: a unique pathway in immune-mediated diseases: psoriasis, psoriatic arthritis and rheumatoid arthritis. Immunology. 2014; 141:133-142.
12. Ivanov S, Linden A. Interleukin-17 as a drug target in human disease. Trends Pharmacol Sci. 2009; 30(2):95-103.
13. Summary of Product Characteristics. Novartis Europharm Limited. Available at: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/003729/human_med_001832.jsp&mid=WC0b01ac058001d124. Accessed April 2016.
14. Dean LE, et al. Global prevalence of ankylosing spondylitis. Rheumatology (Oxford). 2014; 53(4):650–7.
15. American College of Rheumatology (ACR) website. “Spondyloarthritis”: http://www.rheumatology.org/I-Am-A/Patient-Caregiver/Diseases-Conditions/Spondyloarthritis. Last accessed April 2016.
16. Committee for Medicinal Products for Human Use. Guideline on clinical investigation of medicinal products for the Treatment of ankylosing spondylitis. London: European Medicines Agency; 2009. Available at: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2009/09/WC500003424.pdf Last accessed April 2016.
17. Zachariae H. Prevalence of joint disease in patients with psoriasis: implications for therapy. Am J Clin Dermatol. 2003; 4:441–7.
18. National Psoriasis Foundation. "Nearly one in four people with psoriasis may have undiagnosed psoriatic arthritis." ScienceDaily. Available at: www.sciencedaily.com/releases/2011/10/111012153755.htm Last accessed April 2016.
19. Mease PJ, Armstrong AW. Managing patients with psoriatic disease: the diagnosis and pharmacologic treatment of psoriatic arthritis in patients with psoriasis. Drugs. 2014; 74:423–441.
20. Anwar AH, Diamond H. Psoriatic arthritis: practice essentials, background, pathophysiology and etiology. Medscape reference website: http://emedicine.medscape.com/article/2196539-overview#a6. Last accessed April 2016.
21. Committee for Medicinal Products for Human Use. Guideline on clinical investigation of medicinal products for the psoriatic arthritis. London: European Medicines Agency; 2006. Available at: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2009/09/WC500003413.pdf Last accessed April 2016.