Είναι σύνηθες, παιδιά που υπέστησαν ελαφρά διάσειση να εμφανίζουν επανεμφάνιση των συμπτωμάτων όταν επιστρέφουν στις καθημερινές δραστηριότητες, αναφέρει μικρή έρευνα.

Ο ερευνητής Dr. Danny Thomas, του Children's Hospital of Wisconsin, δήλωσε ότι σημαντική παράμετρος είναι ότι η μέτρια σωματική και πνευματική δραστηριότητα δεν επιδεινώνει τα συμπτώματα και ότι η επιστροφή στο σχολείο μπορεί ενδεχομένως να οδηγήσει σε αύξηση των συμπτωμάτων- αλλά αυτό δεν θα πρέπει να θεωρηθεί υποχώρηση της ανάρρωσης.

Πρόσθεσε, ότι όταν η οικογένεια ανησυχεί ότι τα συμπτώματα του παιδιού επιδεινώθηκαν την πρώτη ημέρα που επέστρεψε στο σχολείο, οι γιατροί μπορούν να την καθησυχάσουν, ότι αυξήσεις των συμπτωμάτων είναι αρκετά συχνές, βελτιώνονται με τον καιρό και δεν φαίνεται να αλλάζουν το χρόνο ανάρρωσης.

Η έρευνα περιέλαβε 63 παιδιά που είχαν διάσειση. Η μέση ηλικία ήταν 14 ετών και τα περισσότερα ήταν αγόρια. Τα παιδιά κατέγραψαν τις δραστηριότητες μετά το συμβάν και τα συμπτώματα, για 10 ημέρες. Υψηλότερος κίνδυνος για αύξηση των συμπτωμάτων μετά την ελαφρά διάσειση συνδεόταν με ξαφνική αύξηση της πνευματικής δραστηριότητας, όπως επιστροφή στο σχολείο και εξωσχολικές δραστηριότητες. Ωστόσο, οι περισσότερες αυξήσεις των συμπτωμάτων δεν συνέβησαν αμέσως μετά τη σωματική ή την πνευματική άσκηση.

Παρόλα αυτά, τα παιδιά δεν θα πρέπει να πραγματοποιούν δραστηριότητες υψηλού κινδύνου, όπως ποδόσφαιρο και ανέβασμα σε δέντρα μέχρι να έχουν αναρρώσει πλήρως από τη διάσειση, δήλωσε ο Thomas.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο περιοδικό JAMA Pediatrics.

 

Πηγές:
JAMA Pediatrics.