Για πρώτη φορά, ερευνητές αποκαλύπτουν ότι ορισμένοι άνθρωποι που εμφανίζουν πρώτο ψυχωσικό επεισόδιο έχουν συγκεκριμένα αντισώματα στο αίμα.

Τα αντισώματα είναι τα ίδια που είναι γνωστό πως προκαλούν εγκεφαλίτιδα.

Η ανακάλυψη εγείρει το ερώτημα αν η απομάκρυνση αυτών των αντισωμάτων θα μπορούσε να είναι αποτελεσματική θεραπεία για την ψύχωση, όπως στην εγκεφαλίτιδα.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής την Belinda R. Lennox, καθηγήτρια στο University of Oxford, δημοσιεύουν τα αποτελέσματα στο περιοδικό The Lancet Psychiatry.

Η νέα έρευνα έδειξε ότι ορισμένα αντισώματα είναι παρόντα στο αίμα σημαντικής μειονότητας ανθρώπων που εμφανίζουν πρώτο ψυχωσικό επεισόδιο.

Τα αντισώματα είναι τα ίδια που προκαλούν εγκεφαλίτιδα και περιλαμβάνουν ορισμένα που δρουν έναντι του υποδοχέα NMDA.

Η καθηγήτρια Lennox επέλεξε 228 ανθρώπους με πρώτο ψυχωσικό επεισόδιο. Οι ασθενείς έδωσαν δείγματα αίματος τις πρώτες 6 εβδομάδες της αγωγής. Οι ερευνητές επίσης εξέτασαν δείγματα αίματος ομάδας ελέγχου.

Τα ευρήματα έδειξαν ότι 7 ασθενείς (3%) είχαν αντισώματα έναντι του υποδοχέα NMDA σε σύγκριση με κανέναν από την ομάδα ελέγχου.

Τα άλλα αντισώματα δεν διέφεραν μεταξύ των ομάδων. Δεν υπήρχε διαφορά στα συμπτώματα ή στην πορεία της ψύχωσης μεταξύ ασθενών με αντισώματα έναντι του υποδοχέα NMDA και όσων δεν τα είχαν.

Οι ερευνητές καταλήγουν ότι ορισμένοι ασθενείς με πρώτο ψυχωσικό επεισόδιο είχαν αντισώματα έναντι του υποδοχέα NMDA που θα μπορούσαν να είναι σχετικά με τη νόσο τους αλλά δεν διέφεραν από ασθενείς χωρίς τα αντισώματα σε κλινικά χαρακτηριστικά.

Η καθηγήτρια Lennox έχει αντιμετωπίσει με επιτυχία αριθμό ασθενών με ψύχωση που βρέθηκαν θετικοί σε αυτά τα αντισώματα. Χρησιμοποίησε πειραματική ανοσοθεραπεία τα στοχεύει.

Πηγές: The Lancet Psychiatry.