Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων και ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ) διεξάγουν έρευνα με στόχο τη βελτίωση του τρόπου που επικοινωνούμε και εξηγούμε τις επιστημονικές αβεβαιότητες που σχετίζονται με την αξιολόγηση της επικινδυνότητας στα τρόφιμα.

Η έρευνα απευθύνεται στο ευρύ κοινό, τους φορείς χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων, τις επιχειρήσεις τροφίμων, τα μέσα ενημέρωσης και τους επιστημονικούς αξιολογητές.

Η έρευνα που μπορεί να λάβετε μέρος από σήμερα είναι διαθέσιμη στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ελληνικά, ρουμανικά και ισπανικά, διαρκεί περίπου 10 λεπτά και βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://ec.europa.eu/eusurvey/ runner/Uncertainty_Survey? surveylanguage=EL

Περισσότερες πληροφορίες για την έρευνα μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο της EFSA : https://www.efsa.europa.eu/en/ press/news/170223