Νέα έρευνα δείχνει ότι νέοι άνθρωποι που εμφανίζουν πρώτο ψυχωσικό επεισόδιο έχουν πολύ υψηλότερο ποσοστό θανάτου σε σχέση με ότι νομίζαμε έως τώρα.

Ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία περίπου 5.000 ανθρώπων, 16-30 ετών, που έλαβαν πρόσφατα διάγνωση για ψύχωση και τους παρακολούθησαν για 12 μήνες. Ανακάλυψαν ότι η ομάδα είχε ποσοστό θνησιμότητας τουλάχιστον 24 φορές μεγαλύτερο από την ομάδα ίδιας ηλικίας στο γενικό πληθυσμό, τους 12 μήνες μετά την αρχική διάγνωση.

Η έρευνα υπογραμμίζει ότι νέοι άνθρωποι με ψύχωση χρειάζονται εντατική αγωγή, υπηρεσίες και στήριξη.

Το ποσοστό θνησιμότητας στο 12μηνο για τους νέους ανθρώπους ήταν τουλάχιστον 24 φορές υψηλότερο σε σχέση με τους συνομηλίκους στο γενικό πληθυσμό.

Ο Schoenbaum δήλωσε ότι τα ευρήματα δείχνουν τη σημασία της παρακολούθησης της θνησιμότητας σε ανθρώπους με ψυχική νόσο.

Η έρευνα εξέτασε και την περίθαλψη που έλαβαν οι άνθρωποι 12 μήνες μετά την αρχική διάγνωση.

Τα στοιχεία έδειξαν ότι νέοι με νέα διάγνωση για ψύχωση είχαν εκπληκτικά χαμηλά ποσοστά ιατρικής επίβλεψης και μέτρια εμπλοκή με παρόχους ψυχοκοινωνικής αγωγής.

Συνολικά, το 61% αυτών δεν έλαβε αντιψυχωσικά και το 41% δεν υποβλήθηκε σε ψυχοθεραπεία.

Όσοι πέθαναν εντός 12 μηνών από τη διάγνωση έλαβαν ακόμα λιγότερη αγωγή εκτός κλινικής και στηρίχτηκαν περισσότερο σε νοσοκομειακή και επείγουσα περίθαλψη.

Η μελέτη, υπο τον Michael Schoenbaum, δημοσιεύτηκε στο Schizophrenia Bulletin.

Πηγές: Schizophrenia Bulletin.