Έρευνα του University of Michigan εντόπισε νέες γενετικές οδούς και πιθανούς στόχους όσον αφορά τη θεραπεία της ψωρίασης.

Ο Dr. James T. Elder, δήλωσε ότι υπάρχουν πολλά γονίδια, το καθένα με σχετικά μικρή επίδραση. Αυτά τα γονίδια σε συνδυασμό με το περιβάλλον οδηγούν ανθρώπους στην εμφάνιση ψωρίασης. Η έρευνα εντόπισε 16 ακόμα γενετικούς δείκτες ανεβάζοντας το σύνολο σε 63 τόπους που συνδέονται με τη νόσο.

Οι ερευνητές εστίασαν στο γονιδίωμα και συνέκριναν συχνότητα γενετικών ποικιλομορφιών ανθρώπων με ψωρίαση και ανθρώπων χωρίς τη νόσο και εξέτασαν στοιχεία 8 διαφορετικών ομάδων, από δείγμα 39.000 ανθρώπων.

Η έρευνα εστίασε σε συμμετέχοντες ευρωπαϊκής καταγωγής και στους τόπους που ήδη έχουν εντοπιστεί και ανακάλυψε 2 σημαντικές οδούς περιλαμβανομένων των γονιδίων IL-23 και HLA.

Οι τρέχουσες αγωγές για την ψωρίαση εστιάζουν μόνο σε περίπου 5% των γονιδίων που έχουν εντοπιστεί μέχρι τώρα.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο Nature communications.

Πηγές: Nature communications.