Νέα έρευνα του Northwestern University Feinberg School of Medicine, στο Σικάγο, είναι η πρώτη που ερευνά την κοινωνική πλευρά των πολύ ηλικιωμένων.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, κλειδί στη βραδύτερη έκπτωση της μνήμης και της νοητικής λειτουργίας μπορεί ενδεχομένως να είναι η ύπαρξη πιο ικανοποιητικών, υψηλής ποιότητας σχέσεων.

Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο Ryff Psychological Well-Being Scale, που μετρά την ψυχική ευεξία όσον αφορά την αυτονομία, τις θετικές σχέσεις με τους άλλους, την προσωπική ανάπτυξη, το σκοπό στη ζωή, την ικανότητα προσαρμογής στο περιβάλλον και την αυτοαποδοχή.

Σε σύγκριση με ομάδα ελέγχου συνομηλίκων με μέτριες νοητικές ικανότητες, οι πολύ ηλικιωμένοι είχαν σημαντικά υψηλότερο σκορ στις θετικές σχέσεις με άλλους.

Άλλοι παράγοντες παίζουν επίσης ρόλο στην υγιή γήρανση, αλλά η διατήρηση ισχυρών κοινωνικών δικτύων φαίνεται να έχει οφέλη στην υγεία.

Τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό PLOS ONE.

 

Πηγές: PLOS ONE.