Οι selfies που βάζει κάποιος στα social media μπορεί να βοηθούν στην απώλεια βάρους, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Η έρευνα περιέλαβε 33 ανθρώπους σε 2 ομάδες απώλειας βάρους που τακτικά κατέθεταν την εμπειρία τους όσον αφορά την απώλεια βάρους, στο διαδίκτυο, και παρακολουθήθηκαν για 4 χρόνια.

Το μοίρασμα των επιτυχιών και των δυσκολιών τους βοήθησε να παραμείνουν προσηλωμένοι στο στόχο απώλειας βάρους.

Η Sonya Grier, καθηγήτρια στο American University in Washington, δήλωσε ότι το μοίρασμα πληροφοριών και φωτογραφιών για τους στόχους όσον αφορά την απώλεια βάρους, στο διαδίκτυο, είναι σημαντικός παράγοντας στην κινητοποίηση συμπεριφορών που πληρούν αυτή την πιο αδύνατη  ταυτότητα και βοηθά επομένως τους ανθρώπους να φτάσουν το στόχο τους.

Δήλωσε ότι αυτή η προσέγγιση επιτρέπει σχετική ανωνυμία, προσβασιμότητα και ευελιξία για την δημιουργία ομάδας που θα μπορούσε να βοηθήσει τους ανθρώπους να μείνουν κινητοποιημένοι και αφοσιωμένοι.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο Journal of Interactive Marketing.

 

Πηγές: Journal of Interactive Marketing.